Knapp (gastrostomiport)

En knapp kan ersätta en PEG-kateter eller en gastrostomikateter. Den kan alltså bara sättas i en redan befintlig kanal. Knappen är en liten, relativt osynlig gastrostomiport. Knappen har oftast en ballong som fylls med vatten eller en så kallad muff som håller den på plats. På Danderyds sjukhus använder vi oftast Mic Key som har ballong.

Fördelar med knapp:

  • Lätta att byta
  • Tilltalande på barn
  • Liten, estetiskt tilltalande
  • Bra för mycket oroliga patienter, svårare för patienten att dra ut
  • Syns mycket lite genom kläder

Nackdelar med knapp:

  • Ballongen kan gå sönder
  • Kan glida ut lättare än en PEG
  • Knappen måste passa precis, mätas ut i storlek och längd
  • Vid viktförändringar hos patienten måste ny knappstorlek provas ut igen
  • Vid matning måste en lös matningsslang kopplas till. Detta kan vara svårt om patienten sitter upp och har mycket kläder. Det kan vara svårt att gör på sig själ eftersom det är svårt att se var slangen ska fästas. Det kan vara extra svårt om man är fumlig eller ser dåligt. De extra matningsslangarna måste skötas, bytas och beställas extra.

Skötsel

Allmänt

Knappen har inne i magsäcken en vattenfylld ballong som ska förhindra att den glider ut. På knappen finns angivet hur mycket sterilt vatten ballongen ska fyllas med. Vattnet kan dunsta bort och om det behövs ska det fyllas på. Om du är osäker på att katetern sitter som den ska, kan du med spruta kontrollera hur mycket vatten som finns i kuffen och ersätta till angiven ursprunglig mängd.

Hygien

Tvätta alltid händerna innan någon form av kontakt med knappen eller tillbehören. Huden runt knappen rengörs med tvål och vatten. Torka torrt med en handduk som bara används för detta ändamål. Huden ska vara torr. Vrid på knappen och känn att den inte har fastnat.

Det går bra att duscha. Förband behövs inte men ibland kan det kännas skönt med någon form av mindre förband över. Undvik att stoppa kompresser under.

Matning

Patienten ska sitta upp eller ha höjd huvudända vid matning. Kan patienten äta eller dricka något går det bra även om patienten har en knapp. Det är viktigt ha få känna smak i munnen.

Koppla till kopplingsslangen, spola alltid först genom med vatten och kontrollera att knappen sitter på plats, avsluta alltid med rent vatten. Om patienten får mediciner genom knappen måste dessa krossas noga i mortel och späs med vatten. Kontrollera med läkare eller apotek att medicinen får krossas. Vissa flytande mediciner måste späs om de är mycket trögflytande. Var noga med att spola rent efter alla mediciner eftersom de lätt stoppar till knappen. Undvik att spola in luft i magen. Det är inte farligt men obehagligt för patienten.

Kopplingsslangarna ska diskas manuellt, få torka och förvaras sedan i en plastpåse i kylskåp. Slangarna bör bytas varje vecka. Kopplingsslangar finns i tre olika utförande och olika längder, en rak och en vinklad slang med luerlockfattning som sitter säkrare och har mindre risk för att glida isär, och en med medicinport. Om knappen inte används måste den spolas igenom den dagligen med rent vatten.

Patientens vikt bör kontrolleras regelbundet för att säkerställa att näringsbehovet tillgodoses. Eventuellt måste mängden sondnäring korrigeras.

Munhygien

Det är mycket viktigt att sköta munhygien eftersom slemhinnorna kan bli sköra om patienten inte tuggar mat. Munvård bör göras flera gånger om dagen. Använd extra mjuk tandborste.

Komplikationer eller problem:

Knappen glider ut, ballongen har gått sönder.

Åtgärd: En kateter måste alltid in snarast! Ha en lika grov kateter (eventuellt en vanlig plastkateter) i beredskap (samma grovlek som knappen) eller tvätta av den trasiga knappen, stoppa in den igen och tejpa fast. Någon form av kateter måste in inom två timmar annars hinner stomat (hålet) dra ihop sig. Om du inte lyckas få in en kateter måste patienten snarast till en akutmottagning som sätter in en gastrostomikateter. Kontakta sedan på dagtid Endoskopicentrum för en ny knapp.

Du bör helst inte välja en kateter av mindre grovlek eftersom stomat krymper till den lilla storleken snabbt. Det är svårare att mata patienten senare genom en tunn knapp.

Läckage

Läckage kan bero på att knappen har fel längd, inte sitter korrekt eller att ballongen inte är fylld med rätt mängd vatten

Åtgärd: Sug ut och mät mängden vatten i ballongen med en spruta, fyll på med sterilt vatten till angiven mängd.

Hudrodnad

Åtgärd: Tvätta med tvållösning eller alsollösning, torka torrt under knappen

Granulationsvävnad

Granulationsvävnad bildas ofta runt stomat. Denna vävnad vätskar sig ofta lite och är mycket lättblödande. Det är helt ofarligt men ser tråkigt ut och oroar ofta.

Åtgärd: Granulationsvävnad kan lapiseras ca två gånger per vecka.