Koloskopi

Koloskopi är en undersökning av ändtarmen och tjocktarmen. Den genomförs av en skopist, som är en läkare eller en specialistutbildad sjuksköterska.

Du måste genomgå förberedelser hemma, en vecka innan koloskopin. Om du inte gjort förberedelserna kan du inte genomgå undersökningen. Läs mer nedan.

Undersökningen

Undersökningen görs med ett koloskop, en lång och böjlig slang med kamera som skopisten för in via ändtarmen. Med denna teknik kan skopisten på en bildskärm se och undersöka hela tjocktarmen. I samband med undersökningen kan polyper och vissa andra sjukliga förändringar tas bort. Skopisten kan även ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning. Du måste vara ordentligt laxerad före undersökningen.

Vid undersökningen blåser skopisten in gas genom instrumentet vilket kan ge upphov till övergående obehag och smärta. Vi ger smärtstillande och avslappnande läkemedel vid behov.

Att tänka på före undersökningen 

  • Undersökningen utförs efter noggrann tarmrengöring. Vi skickar dig recept och instruktioner. En vecka före undersökningen får du inte äta frukt, bär och annat som innehåller små kärnor, till exempel linfrön, druvor och hallon. 
  • Om du står på blodförtunnande medicin som Waran eller tabletter som innehåller acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel (Trombyl, Magnecyl, Plavix) eller har pacemaker ska du informera endoskopicentrum om det.
  • Du måste sluta med järnmedicin en vecka före undersökningen.
  • Waranmedicineringen måste ibland justeras till ett INR på 1,5 eller lägre om inte annat ordinerats, kontakta din hjärtläkare för mer information.

Förberedelser

Efter undersökningen 

Undersökningen brukar ta 30-60 minuter. Hela besöket på mottagningen, med förberedelser före och efter tar två till tre timmar. Efter undersökningen får du ligga och vila. Ta gärna med dig något att äta och dricka efter undersökningen. Efter undersökningen får du ett muntligt besked av undersökande skopist. Skriftligt svar skickas till din ordinarie läkare liksom resultatet på eventuella vävnadsprov.

I vissa fall ger vi läkemedel som påverkar reaktionsförmågan och då får du inte köra bil under resten av dagen.

När görs koloskopi? 

För att undersöka tarmen på patienter som har blod i avföringen. För att undersöka polyper eller misstänkta tumörer. Kontroller efter att polyper eller tumörer tidigare opererats i tarmen. Vid misstänkt eller känd inflammatorisk tarmsjukdom, till exempel ulcerös colit och Mb Crohn. Ibland vid oklara smärttillstånd i buken.

Fördelar med koloskopi 

Med koloskopi går det att upptäcka och ta prover för mikroskopisk analys på förändringar i slemhinnan och ta bort de flesta polyper. Vid koloskopi kan vi ibland behandla blödningar och också förträngningar i tarmen.