Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Flimmermottagning

Vi tar emot dig som har förmaksflimmer, har gjort elkonvertering eller hjärtfrekvenskontroll.

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har hjärtproblem i form av förmaksflimmer eller har gjort elkonvertering eller hjärtfrekvenskontroll. Vi träffar också dig som har fått nya mediciner för att följa upp hur medicineringen fungerar.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är sjuksköterskor med särskild utbildning i förmaksflimmer. Många av oss har lång erfarenhet av den här patientgruppen.

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Informationsträffar om förmaksflimmer för patienter och anhöriga

Här kan du se vilka datum och tider vårens informationsträffar hålls.

Kontakt

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Behöver du boka en ny tid?

Om du önskar boka om din tid, är vi tacksamma om du gör det så snart som möjligt.

Frågor

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan på Medicinmottagningen på plan 3.

Vid besöket tas ett EKG för kontroll av din hjärtrytm. Därefter tar vi ställning till din fortsatta behandling och uppföljning. 

När undersökningen är klar kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök.

Informationsträff om förmaksflimmer för patienter och anhöriga

  • Orsak, symtom och diagnos
  • Olika behandlingsalternativ
  • Blodproppsförebyggande behandling

Datum år 2019

  • Torsdag 14/3, kl. 15.00 - 16.00
  • Tisdag 9/4, kl. 15.00 - 16.00
  • Torsdag 16/5, kl. 15.00 - 16.00
  • Tisdag 11/6, kl. 15.00 - 16.00

Anmälan görs i kassan på Arytmimottagningen, målpunkt I (i), plan 1.
Informationen sker i konferenslokal, målpunkt J, plan 5.

Besöket kostar 100 kr och är inte frikortsgrundande.