Arbets-EKG på gångmatta

Medicinsk bakgrund

Arbets-EKG på gångmatta (löpband) är en bra metod för att bedöma ansträngningsrelaterade symtom, (t.ex. bröstsmärta, andfåddhet, hjärtklappning), som eventuellt kan bero på hjärtsjukdom. Arbets-EKG på gångmatta används även vid uppföljning av känd hjärtsjukdom, prognosbedömning och för objektiv värdering av fysisk arbetsförmåga. 

Förberedelser

Ät gärna en lätt måltid men inte senare än en timme innan undersökningen. Ta med bekväma kläder och skor som är lämpliga att promenera i.

Utförande

Promenad på löpband, där vi efterhand ökar lutningen  på bandet (”uppförsbacken”)  beroende på dina förutsättningar. Under tiden registrerar vi EKG och blodtryck samt frågar hur du mår.

Undersökningstid

45 minuter.