Arbets-EKG

Medicinsk bakgrund

Arbets-EKG på testcykel är en bra metod för att bedöma ansträngningsrelaterade symtom, (t.ex. bröstsmärta, andfåddhet, hjärtklappning), som eventuellt kan bero på hjärtsjukdom. Arbets-EKG används även vid uppföljning av känd hjärtsjukdom, prognosbedömning och för objektiv värdering av fysisk arbetsförmåga. 

Förberedelser

Ät gärna en lätt måltid men inte senare än en timme innan undersökningen. Ta med bekväma kläder och skor som är lämpliga att cykla med.

Utförande

Du cyklar på en testcykel i ungefär tio minuter. Efterhand blir belastningen på cykeln tyngre, beroende på dina förutsättningar. Medan du cyklar registrerar vi EKG och blodtryck samt frågar hur du mår.

Undersökningstid

45 minuter.