Ekokardiografi stress

Medicinsk bakgrund

Undersökningen syftar till bedömning av hjärtfunktionen under belastning (läkemedel eller cykel).

Förberedelser

Du ska avstå från koffeinhaltiga drycker (kaffe, te, energidryck etc.) 24 timmar före undersökningen.

Du ska också avstå från medicin undersökningsdagen (gäller inte diabetesmedicin).

Utförande

Du kommer att få en infusionskanyl i armen och blir kopplad med ekg. Du får ligga på din vänstra sida på en brits. En ultraljudsgivare hålls mot din bröstkorg och du får samtidigt ett dropp med läkemedel i armen.

Efter undersökningen får du sitta i väntrummet 15-30 minuter så att pulsen har gått tillbaka

Undersökningstid

45-75 minuter.