Ekokardiografi transesofagalt

Medicinsk bakgrund

Är ett komplement till undersökning från bröstkorgen. Man kommer närmare hjärtat och kan på så sätt detaljstudera klaffarna och se delar av hjärta och centrala kärl som inte går att se vid undersökning från bröstkorgen.

Förberedelser

Du får inte dricka eller äta de närmaste fyra timmarna före undersökningen och inte en timme efter undersökningen. Om du äter Waran vill vi ha uppgift om senaste INR-värde och när det tagits. Räkna inte med att kunna köra bil hem från undersökningen. 

Utförande

Du kommer att få en infusionskanyl i armen och svalget kommer att bedövas med spray och vid behov kan du få lugnande medel. Du får ligga på din vänstra sida på en brits och via matstrupen förs en ultraljudsgivare ned (liknar gastroskopi).  Vid vissa frågeställningar ges kontrast via blodbanan.

Undersökningstid

60-90 minuter.