Ekokardiografi transtorakalt

Medicinsk bakgrund

Undersökningen syftar till bedömning av hjärtfunktionen och innefattar bland annat bedömning av hjärtrummens storlek, hjärtmuskelfunktionen och klaffarnas tillstånd med hjälp av ultraljud.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser.

Utförande

Du får ligga på din vänstra sida på en brits. En ultraljudsgivare hålls mot din bröstkorg från olika projektioner. Man får rörliga bilder av hjärtat samt mätning av blodflöde över klaffarna. Vid vissa frågeställningar eller när så krävs för att få tillräckligt bra bilder, ges kontrast via blodbanan.

Undersökningstid

45-75 minuter, beroende på frågeställning och registreringsförhållanden.