ENeG (elektroneurografi)

Medicinsk bakgrund:

Detta är en undersökning där man tar reda på nervfuktionen i framför allt händer och fötter. Vanliga orsaker till att göra ENeG är smärta, domningar, pirrningar och svaghet i händer och fötter.

Förberedelser

Undvik att smörja händer och fötter. Se till att hålla händer och fötter varma.

Utförande

Du får sitta bekvämt på en undersökningsstol. En biomedicinsk analytiker fäster små plattor på vissa ställen på händer/fötter beroende på var man har besvär. Dessa fångar upp svar från muskler och nerver för att se hur impulserna leder i nerverna. För att få fram nervimpulser stimulerar man vissa nerver med hjälp av små elektriska stötar.

Ibland kompletteras undersökningen med KST (kvantitativ sensibilitetstest) där man fäster en platta på handflatan/fotryggen för att mäta känsligheten för värme och kyla.

Undersökningstid

Undersökningen tar mellan 30-60 minuter (upp till 90 minuter om undersökningen ska kompletteras med KST).

Efter undersökningen

Du får inget svar på undersökningsdagen. Undersökningen tolkas av en neurofysiolog och svaret skickas till remitterande läkare.