Event recorder (1-2 veckor)

Medicinsk bakgrund:

Arytmier (när hjärtat slår oregelbundet eller pulsen är för snabb alternativt för långsam) är ofta intermittenta och svåra att fånga på vilo-EKG. Event recorder är då en bra undersökning och innebär att en liten mobil recorder övervakar hjärtat och spelar in potentiellt allvarliga arytmier för senare analys. Du kan som patient dessutom trycka på en knapp för en extra inspelning när du känner dina typiska arytmisymtom. Du får som patient föra dagbok över vad du gör respektive när du känner dina typiska arytmisymtom för senare jämförelse med EKG och värdering av eventuell korrelation mellan arytmier och symtom.  

Förberedelser:

Smörj inte in framsidan av överkroppen med hudkrämer eller salva under registreringstiden. Man ska äta och dricka och ta ordinerade mediciner som vanligt. Undvik starka parfymer eller rakvatten då våra patienter kan ha allergiska besvär.

Utförande:

Dag 1: Tre elektroder fästs på bröstkorgen (undvik därför urringat) och dessa ansluts via kablar till en bärbar inspelningsenhet för kontinuerlig EKG-registrering. Enheten väger ca 100 g och bärs hängande runt halsen. När utrustningen är påkopplad går du hem och ska under registreringsperioden leva som vanligt. Man kan ta bort utrustningen och koppla på nya elektroder själv, vilket är nödvändigt t.ex. vid duschning då utrustningen annars förstörs av vatten! Du kommer att få fylla i ett enkelt protokoll över olika aktiviteter och påfrestningar samt ev. symtom under registreringen. Man ska helst inte resa bort under registreringstiden eftersom man bör kunna komma tillbaka till oss för att tömma dosan om dess minne fylls i förtid (recordern slutar då att registrera arytmier).

Dag 7 eller dag 14 kommer du tillbaka samma tid för att lämna tillbaka utrustningen (den behövs till andra patienter). Du kan själv koppla bort den eller så hjälper vi till.

Undersökningstid:

Dag 1: ca 30 minuter.

Dag 7 eller 14: ca 15 minuter (om du inte kopplar bort den själv).