Hjärtskintigrafi (tvådagarsundersökning)

Medicinsk bakgrund

Myokardscintigrafi (också kallad hjärtscintigrafi) är en undersökningsmetod för att avbilda hjärtat och bedöma blodförsörjningen i hjärtmuskeln och hjärtmuskelns förmåga att pumpa.

Undersökningen utförs under två dagar, dag ett är provokationsdagen (cykel eller medicinprovokation) och dag två gör man undersökningen utan provokation dvs i vila.

Undersökningen används

  • Vid utredning av kärlkramp och för att se om det finns en genomblödningsbrist i hjärtmuskeln.
  • När utredning av eventuell kärlkramp med cykelarbetsprov inte ger  resultat och/eller när cykelarbetsprov inte kan genomföras.
  • För att bedöma hur förträngningar i kranskärlen eller andra avvikelser som man funnit vid kranskärlsröntgen ter sig i samband med arbete. I vissa fall utförs myocardscintigrafi även för att närmare planera den fortsätta behandlingen. 

Förberedelser

Du får inte dricka dryck som innehåller koffein, till exempel kaffe, te, Coca-cola och energidryck 24 timmar före undersökningen. Använd inte nikotin fyra timmar innan. Förberedelserna är mycket viktiga för denna undersökning. 

Undersökningsdagens morgon bör du inte ta hjärt-,  blodtrycks- eller smärtmediciner. Du bör inte äta  den sista timmen före undersökningen. Ta gärna med lätta kläder och skor till första dagen.

Om du är eller kan vara gravid eller om du ammar ska du tala om det före undersökningen .

Utförande

En svagt radioaktiv lösning  injiceras i en ven i samband med att du cyklar eller vid medicinprovokation samt under vila. Därefter tas bilder med hjälp av en gammakamera. Under bildtagningen ligger du stilla på ett undersökningsbord med kameran placerad nära dig. 

Undersökningstid

120 minuter per dag.