Kardiopulmonellt arbets-EKG

Medicinsk bakgrund:

Kardiopulmonellt  arbets-EKG på testcykel (eller gångmatta) med analys av andningsgaser är en bra metod för att bedöma hjärtat och lungornas funktion under  ansträngning. Man mäter bland annat maximalt syreupptag vilket är ett bra mått på din kondition. Kardiopulmonellt arbets-EKG används även inför hjärtsviktträning hos sjukgymnast. 

Förberedelser:

Under de närmaste 1-2 veckorna innan undersökningen (allra senast dagen
före) ska du lämna ett blodprov på provtagningscentralen, Ta med bekväma kläder och skor som är lämpliga att cykla med. Ät gärna en lätt måltid men inte senare än en timme innan undersökningen.  

Utförande:

Före cyklingen kommer du få blåsa i ett munstycke för att mäta lungfunktionen. Du cyklar på en testcykel (eller går på gångmatta) i ungefär tio minuter. Efter hand blir belastningen allt tyngre, beroende på dina förutsättningar. Du kommer att ha en mask som täcker näsa och mun för att bl.a. kunna mäta det maximala syreupptaget.  Medan du cyklar registrerar vi även EKG och blodtryck. 

Undersökningstid:

60-90 minuter.