Långtids-EKG 24-96 timmar

Medicinsk bakgrund:

Arytmier, som innebär att hjärtat slår oregelbundet eller att pulsen är för snabb alternativt för långsam, är ofta intermittenta och svåra att fånga på vilo-EKG. Långtids-EKG under 1-4 dygn är då en bra undersökning. Den innebär att en liten mobil inspelningsapparat övervakar hjärtat och spelar in alla hjärtslag och arytmier för senare analys. Du får som patient föra dagbok över vad du gör respektive när du känner dina typiska arytmisymtom för senare jämförelse med EKG och värdering av eventuell korrelation mellan arytmier och symtom. 

Förberedelser:

Smörj inte in framsidan av överkroppen med hudkrämer, oljor eller salva på undersökningsdagen. Du ska äta och dricka och ta dina ordinerade mediciner som vanligt. Undvik starka parfymer eller rakvatten då våra patienter kan ha allergiska besvär. 

Utförande:

Dag 1: Vi fäster fyra eller fem klisterelektroder på din bröstkorg (undvik därför urringat). Elektroderna ansluts via kablar till en bärbar inspelningsenhet för kontinuerlig EKG-registrering. Enheten väger ca 100 gram och du bär den i en väska över axeln.

När utrustningen är påkopplad går du hem, lever som vanligt men får inte duscha under registreringstiden. Du ska föra dagboksanteckningar om vad och när du gör någon aktivitet (till exempel promenader, arbete och sömn) samt även notera eventuella symtom under registreringen.

Dag 2, 3, 4 eller 5: Du ska komma tillbaka samma klockslag som på kallelsen, den dag utrustningen ska kopplas av.

Undersökningstid:

Dag 1: ca 30 minuter

Dag 2, 3, 4 eller 5: ca 15 minuter (om du inte kopplar bort den själv).