Ortostatiskt prov

Medicinsk bakgrund:

Det är vanligt att ha besvär med yrsel och ju äldre du blir desto större är risken att du någon gång drabbas av det. Vid lägesrelaterad yrsel görs ofta ortostatiskt prov för att se om puls- och blodtrycksreaktionen i stående är normal eller om blodtrycksfall kan förklara yrselbesvären. 

Förberedelser:

Ta ordinerade mediciner som vanligt och ta även med uppgifter om dem till undersökningen.  

Utförande:

EKG-elektroder placeras över bröstkorg, hand- och fotleder. Blodtrycksmätning och EKG-registrering sker först i liggande samt därefter under 8 minuter i stående. 

Undersökningstid:

15 minuter.