Spirometri

Medicinsk bakgrund:

Spirometri betyder andningsmätning och mäter lungornas och luftvägarnas funktion. Vid undersökningen tar vi reda på hur snabbt och mycket luft du kan andas in och ut. Vi kommer även mäta hur bra lungorna är på att föra över andningsgaserna från lungorna till blodet. Om du har nedsatt funktion i lungorna eller luftvägarna kan vi ta reda på vilken typ av nedsättning det är och hur svår den är.  

Förberedelser:

Du bör inte röka de närmaste tolv timmarna innan undersökningen. Om du blir förkyld eller får någon annan luftvägsinfektion inför undersökningen måste du boka om tiden eftersom provet annars kan bli missvisande. Du bör helst avstå astmamedicin undersökningsdagen. Om du får kraftiga astmasymtom ska du förstås ta medicinen i alla fall. 

Utförande:

Vi kommer att instruera dig att andas på olika sätt i ett munstycke som mäter luftflödet. Eventuellt får du i samband med undersökningen andas in en testdos av astmamedicin för att se om den förbättrar andningsförmågan. Om det behövs kompletterar vi undersökningen med ett blodprov.

Undersökningstid:

60-90 minuter.