TUM EKG

Medicinsk bakgrund:

Arytmier, som innebär att hjärtat slår oregelbundet eller att pulsen är för snabb alternativt för långsam, är ofta intermittenta och svåra att fånga på vilo-EKG. Ibland är arytmier symtomgivande, ibland inte. 

Tum-EKG under 3 veckor kan användas som screening för att hitta asymtomatiskt förmaksflimmer men också till symtomgivande arytmier med glesa intervall. Varje morgon och kväll, samt vid eventuella symtom, placerar du tummarna på dosans elektroder i 30 sekunder, ditt EKG registreras och skickas därefter direkt till vår arbetsstation. 

Förberedelser:

Ingen. Undvik starka parfymer eller rakvatten då våra patienter kan ha allergiska besvär.

Utförande:

Dag 1: Vi instruerar dig hur Tum-EKG dosan fungerar och hur du ska fylla i eventuella symtom i ett dagboksblad du får av oss. Du får skicka ett test-EKG så vi ser att kvaliteten på ditt Tum-EKG är acceptabel. Enheten väger ca 200 gram och du kan ha den i en väska eller rymlig ficka.  Därefter går du hem och lever som vanligt, och varje morgon och kväll ska du skicka iväg ett Tum-EKG. Skickar du iväg ett Tum-EKG pga symtom ska detta noteras i dagboksbladet. 

Dag 22: Du kommer tillbaka under förmiddagen mellan kl 08:00-11:30 för att lämna tillbaka utrustningen. 

Undersökningstid: 

Dag 1: ca 30 minuter.

Dag 22: ca 15 minuter.