Ultraljud av artärer

Medicinsk bakgrund:

Ultraljudsundersökning av pulsådrorna utefter benen eller armarna görs för att bedöma om kärlen fungerar bra eller om det finns hinder i cirkulationen ner till fot eller hand. Detta gör vi för att ta reda på vilken behandling du ska ha.

Förberedelser:

Vid undersökning av kärl i ben behöver du vara fastande 4 - 6 timmar före undersökningen (gäller ej diabetiker) då vi ibland följer kärlen upp i buken.

Det går bra att dricka vatten. 

Utförande:

Du får ligga på en brits medan undersökaren för en ultraljudsgivare utefter ben eller arm för att bedöma det lokala blodflödets riktning och hastighet men också erhålla en bildframställning av blodkärlen och deras förlopp samt ev förträngningar.

Undersökningstid:

60-90 minuter.