Ultraljud av carotis

Medicinsk bakgrund:

Vi genomför en undersökning av halspulsådern (carotis) för att ta reda på om du har förträngningar i pulsådrorna på halsen. Detta gör vi för att hitta orsak till besvär som kopplas till störd cirkulation i hjärnan och för att ta reda på vilken behandling du ska ha. 

Förberedelser:

Ingen. 

Utförande:

Du får ligga på en brits och undersökaren för en ultraljudsgivare längs huden utmed halsens sidor för att på så sätt bedöma blodflödet och dess hastighet i olika avsnitt av halspulsådrorna, men också för att erhålla en bildframställning av kärlen och eventuella förträngningar.

Undersökningstid:

60 minuter .