Ultraljud av njurar (Njurdoppler)

Medicinsk bakgrund:

Vid ultraljudsundersökning av njurarna med dopplerteknik kan vi avbilda njurensblodförsörjning. Det gör vi för att vi vill ta reda på om det finns förändringar, vilka kan ibland ge högt blodtryck.

Förberedelser:

Fasta fyra timmar före undersökningen (gäller inte om du har diabetes). 

Utförande:

Du får ligga på en brits och undersökaren för en s.k. ultraljudsgivare över njurarna för att på så sätt bedöma blodflödet och dess hastighet i olika avsnitt av njurarna

Undersökningstid:

60 minuter.