Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Kursprogram

Kliniskt tillämpad urodynamik 9-11 mars 2020, Scandic Alvik

Måndag 9 mars

08:30-09:30   Registrering + Fika

09:30-09:45  Välkomna + allmän information

09:45-11:30    Urodynamik i teori och praktik

11:30-12:30     Lunch

12:30-14:00    Forts Urodynamik i teori och praktik  

14:00-14:30    Fika

14:30-16:00     Icke-neurogen LUTS hos män

16:00-17:00    Grupptolkning av patientfall

 

Tisdag 10 mars

08:30-10:00     Neurogen LUTS hos vuxna

10:00-10:30     Fika

10:30-12:30     Forts Neurogen LUTS + Grupptolkning

12:30-13:30     Lunch

13:30-14:30    Grupptolkning av patientfall

14:30-15:00    Fika

15:00-17:00    Urodynamik hos barn

18:00-22:00     Kursmiddag på Scandic

Onsdag 11 mars

08:30-10:00     Icke-neurogen LUTS hos kvinnor        

10:00-10:30     Fika

10:30-12:00    Grupptolkning av patientfall

12:00-13:00    Lunch

13:00-14:30   Urininkontinens efter prostatektomi – utredning och behandling

14:30-15:00    Fika

15:00-16:00    Grupptolkning ev. av deltagarnas fall

16:00-16:30    Summering, kursutvärdering och avslutning

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se
(Lipus-nr: 20190157)