Vilo-EKG

Medicinsk bakgrund:

Vid symtom som kan bero på hjärtsjukdom (till exempel hjärtklappning, bröstsmärta, andfåddhet, yrsel/svimning) är vilo-EKG vanligen förstahandsmetod för initial bedömning av hjärtat. Även vid känd hjärtsjukdom följs ofta sjukdomsförloppet med vilo-EKG. 

Förberedelser :

Ingen. 

Utförande:

Vi sätter klisterelektroder på din bröstkorg, dina handleder och dina fotleder. Med hjälp av dem registrerar vi hjärtats elektriska aktivitet.

Undersökningstid:

10 minuter.