Fysioterapimottagning - Andning och cirkulation

Vi tar emot dig som är patient på sjukhuset och har remiss från någon av våra specialistläkare.

Om mottagningen

Vi tar främst emot dig som är patient på Danderyds sjukhus och har remiss från någon av våra specialistläkare inom följande områden:

  • Hjärtrehabilitering
  • Neurologi
  • Andningsrelaterade problem, Nationellt Respirations Centrum (NRC)

Vi som jobbar här

Vi som arbetar här är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vi arbetar i team med övrig personal för att ge dig bästa möjliga vård.

Rehabilitering

Efter en akut skada eller en planerad operation är det viktigt att du kommer igång och tränar med en gång för snabbare rehabilitering. Fysioterapeuten/sjukgymnasten hjälper dig med detta.

Behandling och träning sker individuellt och/eller i grupp och bedrivs. Vi gör funktionella bedömningar och individuellt anpassade träningsprogram för patienter med olika diagnoser.

Avgift för nybesök och återbesök

200 kr

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du får en kallelse

Inför ditt första besök blir du kallad via brev eller telefon. Av kallelsen framgår om du behöver förbereda dig inför ditt besök hos oss. Vid uteblivet besök utan anmäld frånvaro debiteras du besökskostnaden.

Smärtlindring?

Ibland kan du behöva ta smärtlindring innan träningen till exempel vid ortopediska skador.

Undvik parfym och stark doft

Tänk på att inte använda produkter med stark doft eller parfymer hos oss då många är allergiska.

Träningskläder

Tag med lämpliga träningskläder, inneskor samt handduk.

Förhinder? Lämna återbud

Det är viktigt att ringa och lämna återbud om du får förhinder, både till individuella besök och gruppträning.

Sen ankomst

Vid sen ankomst (mer än 15 min) kan träningen/ behandlingen utebli eller reduceras.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.