Hjärnskaderehabilitering

Vi tar emot dig som är över 18 år och som efter en förvärvad hjärnskada har kognitiva och motoriska svårigheter som påverkar din livssituation.

Verksamheten är uppdelad på flera enheter

Hjärnskaderehabilitering mottagning

Poliklinisk mottagning för nybesök efter att remiss godkänts. Läs mer om enheten här.

Hjärnskaderehabilitering dagvård 

Rehabiliteringsteamen har fokus på medelsvår till svår hjärnskada där målet är återgång i arbete om möjligt. Läs mer om enheten här.

Hjärnskaderehabilitering konsultteam 

Rehabiliteringsteamet har fokus på personer med svår hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder. Läs mer om enheten här.

Hjärnskaderehabilitering unga vuxna 

Rehabiliteringsteamet fokuserar på personer mellan 18 och 25 år med hjärnskada som medfört kognitiva svårigheter. Läs mer om enheten här.

Neuropsykologisk konsulttjänst 

Länsövergripande konsultativt stöd för primärvårdens neuroteam. Läs mer om enheten här.

Remiss

För att komma till oss måste du ha remiss. Efter remissbedömning beslutas om du blir kallad till oss och till vilken enhet.

Alkoholfri och drogfri

För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader.