Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Lätt BB

På grund av covid-19-situationen flyttar Hotell BB lokaler och byter namn till Lätt BB. Här bor du med din familj efter att du fött barn.

Om avdelningen

På Lätt BB bor du med din familj efter att du fött barn. 

Här får ni ett eget rum men det kan vara så att ni får dela rum med en annan kvinna vid hög belastning. I de fallen får partner åka hem och sova. Dygnskostnaden för partner är 700:-  då ingår även mat. Betalas med swish.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är barnmorskor, läkare och undersköterskor.

Först hjälper vi er tillrätta på ert rum. En barnmorska säkerställer sedan att allt är bra med dig och barnet. 

Under er vistelse hos oss får ni information och råd när det gäller amning, samspelet i familjen och de förändringar som sker i mammans kropp efter förlossningen.

Vanligen stannar ni hos oss ett till två dygn och våra barnmorskor finns då till hands för stöd och hjälp. Men om allt är normalt och ni mår bra så finns möjlighet att gå hem  efter 6 tim efter förlossningen, efter att en barnläkare undersökt barnet.

På Lätt BB använder ni gärna era privata kläder. Förbrukningsmaterial som exempelvis bindor och blöjor finns på hotellrummet.

Innan ni åker hem undersöks barnet av en barnläkare.

Ni har också ett utskrivningssamtal med en barnmorska. Under samtalet bestämmer vi bland annat tid för återbesök där vi väger barnet, följer upp amningen och eventuellt tar PKU-prov.

Kom ihåg bilbarnstol till ert barn om ni åker bil.

Du vet väl att det är möjligt att komma hem tidigt efter en normal förlossning om mor och barn mår bra? Läs mer om det vi kallar hemgång i rätt tid.