LSVT-behandling

LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) är en intensiv röstterapi, som är specialanpassad för dig som har Parkinsons sjukdom och röstproblem.

Det är ett intensivt och strukturerat träningsprogram som ger dig möjlighet att behålla eller återfå röstfunktion. Syftet är att öka röststyrkan och förbättra talet. Vi erbjuder en intensiv behandlingsomgång med sammanlagt fyra tillfällen per vecka i fyra veckor, samt uppföljningsbesök efter sex månader.