Specialistmottagning för stamning, Logopedkliniken Danderyds sjukhus

På Specialistmottagning för stamning värnar vi om kvalitet och utveckling för dem som söker vår hjälp. Här arbetar idag sex logopeder med lång erfarenhet av att arbeta med stamning och som alla har vidareutbildat sig inom stamningsområdet. I teamet finns också formell specialistkompetens utfärdad av Svenska logopedförbundet (Slof).

Specialistmottagning för stamning finns på Logopedklinikens mottagningar på Danderyds sjukhus och Jakobsbergs sjukhus.

Sök hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, BVC, psykolog eller annan logoped.

Kontaktperson:

Sofia Norrman, leg logoped, enhetschef
e-post: sofia.norrman@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 586 91

På grund av sekretessbestämmelser besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.