Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Medicinkliniken

Vid medicinkliniken på Danderyds sjukhus behandlas  patienter med t ex blodproppssjukdomar, diabetes, leversjukdomar, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar, stroke och tarmsjukdomar.

Vid medicinkliniken på Danderyds sjukhus behandlas  patienter med t ex blodproppssjukdomar, diabetes, leversjukdomar, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar, stroke och tarmsjukdomar.