Medicinmottagning

Om mottagningen

Inom internmedicin behandlar vi dig som har blodproppssjukdomar, diabetes- och andra endokrinologiska sjukdomar, leversjukdomar, lungsjukdomar samt tarmsjukdomar.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till respektive mottagning och avdelning hittar du på respektive mottagnings- och avdelnings sida.

Kassa finns vid hiss C på entréplanet.