Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Mottagning gynekologi

Vi tar emot dig som behöver specialiserad gynekologisk vård.

Om mottagningen

Om du inte har vårdats på kvinnokliniken den senaste månaden rekommenderar vi att du i första hand kontaktar öppenvårds gynekolog eller vårdcentral som vid behov kan skicka remiss till oss. Till abortmottagningen kan du söka direkt.

Vi utreder och behandlar kvinnor som behöver sjukhusets specialistresurser vad gäller blödningsrubbningar som tex. rikliga menstruationer, myom, framfall, urinläckage, äggstockscystor, cellförändringar på livmodertappen, endometrios, besvär från vulva eller smärttillstånd i buk och bäcken. 

Vid förnyelse av recept eller förlängning av sjukskrivning ber vi dig i första hand kontakta din vårdcentral.

Vid allmänna frågor och rådgivning om vilken vårdgivare du kan vända dig till var god kontakta 1177 Vårdguiden

Danderyds Sjukhus AB utbildar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor och därför kan det hända att du vid ditt besök även får träffa studenter under utbildning.

På kvinnokliniken bedrivs också forskningsprojekt inom många olika områden. Deltagande i dessa är alltid frivilligt.

Telefontider

Mån-fred kl 08.00-12.00 + månd-tors 12.30-15.00. Du blir erbjuden en tid då vi ringer upp dig.

Återbud

Ring 08-123 569 96 och tryck 1. Återbud kan lämnas dygnet runt och ska lämnas minst 24 timmar innan avtalad tid. Uteblivet besök debiteras.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du kommer hit efter remiss från läkare så skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan på mottagningen.

När undersökningen är klar kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.