Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Neurologkliniken

På Neurologkliniken utreder vi och behandlar patienter med symtom och sjukdomar från kroppens centrala och perifera nervsystem. Hos oss kan du få neurologisk vård på Neurologmottagningen eller på någon av klinikens vårdavdelningar.