Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Neuropsykologisk konsulttjänst norra länet

Psykologkonsulterna är en regionövergripande specialiserad öppenvårdsenhet som erbjuder konsultativt stöd för patienter tillhörande primärvårdens neuroteam.

Om mottagningen

Leg psykolog Mikael Gewers erbjuder neuropsykologiska utredningar och bedömningar; konsultation i såväl enskilda ärenden kring patienter som är inskrivna hos neuroteam, som generella frågeställningar samt eventuellt psykologisk behandling. För att komma till oss krävs en remiss som är utfärdad av neuroteamet eller en husläkare som tillhör teamet.

Remiss

För att komma till oss krävs en remiss som är utfärdad av neuroteamet eller en husläkare som tillhör teamet.

Du får en kallelse

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver förbereda dig inför ditt besök hos oss, till exempel genom att fylla i något skattningsformulär att ta med dig till besöket.

Att ta med dig till besöket

  • Ta med dig en lista över de läkemedel som du använder.
  • Du får gärna ta med en lista med frågor som du vill ha svar på. 

Vid ankomst

Anmäl dig först i kassan på Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Entrévägen 6.

Första besöket

Vid första besöket träffar du en psykolog som tillsammans med dig avgör vilka utredningsinsatser du behöver. Därefter gör vi tillsammans upp den fortsatta planeringen.

Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk utredning kan se lite olika ut men de moment som oftast ingår är undersökning med neuropsykologiska test och klinisk intervju utifrån frågeställningen med dig och gärna även någon annan person som känner dig väl.

Återkoppling och slutsamtal

Du får reda på utredningsresultaten och psykologens resonemang och slutsatser vid ett återbesök. Om du vill får du gärna ha med dig en närstående. Vi återger även utredningsresultaten till ditt neuroteam som begärt utredningen, så att de ska kunna fortsätta sitt samarbete med dig.


Utlåtande

Ett utlåtande är en skriftlig sammanfattning av utredningen och dess slutsatser. Det ger rekommendationer som kan användas av dig och de instanser som kan bli aktuella för dig att söka hjälp hos, till exempel Försäkringskassan, kommunen och andra. Vem som får utlåtandet är upp till dig själv.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.