Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Peritonealdialysmottagning

Peritonealdialys (PD) är en behandling där patienten med stöd av läkare och sjuksköterska gör sin dialys själv i hemmet. PD ger därmed en större individuell frihet och flexibilitet i jämförelse med dialys som utförs på sjukhus. Som patient på PD-mottagningen får man individuell handledning och träning av en sjuksköterska tills man behärskar PD-tekniken. Under träningen får man även träffa dietist och kurator och träningsperioden avslutas vanligen med att sjuksköterskan gör ett hembesök för att underlätta dialysstart. Antal besök hos läkare och sjuksköterska på PD-mottagningen anpassas sedan till den enskilde patientens behov.

Peritonealdialys (PD) är en behandling där patienten med stöd av läkare och sjuksköterska gör sin dialys själv i hemmet. PD ger därmed en större individuell frihet och flexibilitet i jämförelse med dialys som utförs på sjukhus. Som patient på PD-mottagningen får man individuell handledning och träning av en sjuksköterska tills man behärskar PD-tekniken. Under träningen får man även träffa dietist och kurator och träningsperioden avslutas vanligen med att sjuksköterskan gör ett hembesök för att underlätta dialysstart. Antal besök hos läkare och sjuksköterska på PD-mottagningen anpassas sedan till den enskilde patientens behov.