Reumatologmottagning

På Reumatologkliniken tar vi emot och vårdar dig som har en reumatisk sjukdom. Gemensamt för dessa är rubbningar i immunsystemet. Här behandlas inflammationssjukdomar i leder, muskler och inre organ.

Om mottagningen

Vi tar emot och vårdar dig som har en reumatisk sjukdom. Kliniken består av en mottagning samt en dagvårdsavdelning.

Vi som arbetar här är läkare med särskild utbildning inom reumatologi, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

För att komma till oss behöver du remiss.

Telefontid 

Måndag-fredag kl 07.30-11.30.

Öppettider

Mån-fre 07.30-12.00 och 13.00-15.45.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. 

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på mottagningen. I samband med besöket kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök. 

Vid behov kan vi skriva in dig på vår dagvårdsavdelning. Där utför vi omfattande reumatologiska utredningar och medicininställningar. På dagvårdsavdelningen kan du också få intensiv rehabilitering och kontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.