Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Reumatologmottagning

På Reumatologkliniken tar vi emot och vårdar dig som har en reumatisk sjukdom. Gemensamt för dessa är rubbningar i immunsystemet. Här behandlas inflammationssjukdomar i leder, muskler och inre organ.

Vi har mycket begränsad tillgänglighet under COVID-19-utbrottet då vi lånat ut vår personal till enheter inom sjukhuset som bedriver dygnet runt-vård.

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor och kanske också viss rädsla bland personer med reumatiska sjukdomar som också tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, t ex biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och methotrexate.

De immunsuppressiva läkemedlen utgör behandlingen av den reumatiska sjukdomen. När, eller om, du som patient slutar med dessa läkemedel kan du få ett skov. Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av anti-reumatiska läkemedel på en eventuell coronavirusinfektion för att ge tydliga formella råd. Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken. Du kan också fortsätta som vanligt (dvs med lägsta möjliga dos) med din smärtstillande behandling som ofta är paracetamol (t.ex. Alvedon och Panodil) eller NASAID-preprat (t.ex. Orudis, Naproxen, Brufen, Ibumetin, Diklofenak, Voltaren m.fl.).

Du kan ha läst eller hört i media att man kan behandla COVID-19 med läkemedel mot malaria vilket innebär behandling med Klorokinfosfat eller Plaquenil. All behandling av COVID-19 sköts via infektionsläkare och dessa läkemedel kan användas som epxperimentell behandling mot själva virusinfektionen. Det finns i nuläget inget som talar för att de kan ges i förebyggande syfte. Står du på något av dessa läkemedel så fortsätt med din medicinering enligt ordination.

Om du tror du dig vara smittad med COVID-19, eller har luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont, ring telefonnummer 1177 eller läs på 1177.se. De kommer ge dig råd om hur du ska gå vidare. Uppge då även vilka läkemedel du står på samt om du har någon sjukdom som påverkar hjärta eller lungor. För att inte sprida smitta vidare ber vi dig att inte komma till reumatologkliniken om du har tecken till luftvägsinfektion, utan kontakta i första hand 1177.

Om du har allmänna frågor om COVID -19 ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du är positiv för COVID-19 bör du avbryta din biologiska behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion; behandlingen kan återupptas efter att infektionen har läkt. Diskutera detta med din reumatolog. Om du äter kortison bör du fortsätta med detta om du inte får andra förhållningsorder från din reumatolog.

Dessa rekommendationer är baserade på EULARs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. (https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm)(folkhalsomyndigheten.se)

Om mottagningen

Vi tar emot och vårdar dig som har en reumatisk sjukdom. Kliniken består av en mottagning samt en dagvårdsavdelning.

Vi som arbetar här är läkare med särskild utbildning inom reumatologi, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

För att komma till oss behöver du remiss.

Telefontid 

Måndag-fredag kl 07.30-11.30.

Öppettider

Mån-fre 07.30-12.00 och 13.00-15.45.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. 

För dig som redan är patient och är inkluderad i Svenskt Reumatologiskt Kvalitetsregister är det viktigt att du fyller i PER.

Vi på reumatologmottagningen har vidtagit vissa åtgärder gällande besök här för att minska smittspridning av Covid -19.

  • Har du en tid bokad och har symptom som kan vara covid-19 så som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk skall du kontakta mottagningen i förväg för att skjuta på besöket.

  • Vi tillämpar distansering på sjukhuset samt på vår mottagning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

  • Vi uppmanar dig att desinfektera dina händer när du kommer till mottagningen. Handsprit finns direkt innanför dörren till mottagningen.

  • Besöksförbud råder på sjukhuset och anhöriga får som grundregel inte följa med men behov av medföljare kan vara aktuellt om du p.g.a. skör hälsa eller svårigheter att kommunicera är beroende av medföljande för att genomföra besöket.

  • I Region Stockholm har personer över 70 år rätt till sjukresor under pandemin.

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på mottagningen. I samband med besöket kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök. 

Vid behov kan vi skriva in dig på vår dagvårdsavdelning. Där utför vi omfattande reumatologiska utredningar och medicininställningar. På dagvårdsavdelningen har du möjlighet till kontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

Blodprover
För att vi ska kunna se om din läkemedelsbehandling fungerar bra för dig behöver du lämna prover var 6:e månad eller enligt överenskommelse med din läkare. Det gör du på ett laboraorium eller provtagningscentral som är ansluten till Karolinska Universitetslaboratoriet.

Uppföljning
Är du och din läkare överens om att behandlingen fungerar bra räcker det om uppföljningen sker glest, ofta vartannat år eller mer sällan.