Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Smärtcentrum - Smärtmottagning

Vi utreder och behandlar patienter över 18 år med svåra smärttillstånd.

Om mottagningen

Vi tar emot dig med svåra smärttillstånd. Vår uppgift är att hjälpa dig med smärta som distriktsläkare eller andra specialistläkare inte lyckats behandla. Vi tar emot patienter med både akut och långvarig smärta.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med särskild utbildning och kompetens inom smärtområdet samt psykologer med kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Smärtmottagningen utgör en del av smärtcentrum, där även Högspecialiserad Smärtrehabilitering ingår. För mer information, se länk längst ned på sidan.

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss.

För vårdgivare, läs om remisskriterier här.

Besökstider

Endast bokade besök.

Med kallelsen får du även ett formulär där du innan besöket ska fylla i information om din smärta.

Du kommer även att få broschyren "Viktig information inför ditt besök på vår mottagning" som du bör läsa innan ditt besök hos oss.

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan och sedan gå till smärtmottagningen.

Under besöket går vi igenom din sjukhistoria och om det behövs görs en kroppsundersökning. Syftet är att klarlägga orsaken till smärtan och se vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig, en behandlingsplan görs.

Besöket kan ta upp till 90 minuter.

Har du blivit ordinerad läkemedelsbehandling?

Om du blivit ordinerad läkemedelsbehandling och behöver hjälp med doseringen är du välkommen att ringa till mottagningen och boka en telefontid. Telefonnumret hittar du på denna sida under "Kontakta oss".

Du är också välkommen att höra av dig

  • för förnyelse av recept
  • om du upplever läkemedelsbiverkningar
  • om har andra frågor.  

Remissvar

Efter ditt nybesök skickas ett remissvar till den läkare som skrivit remissen innehållande bedömning och råd kring fortsatt behandling. Om du blivit insatt på en läkemedelsbehandling följs denna upp av en sjuksköterska eller din behandlande läkare.

När din smärtbehandling är stabil övergår ansvaret för din vård och läkemedelsförskrivningar tillbaka till den läkare som utfärdat remissen.

Har vi rätt telefonnummer till dig?

Eftersom många av mottagningens uppföljningar sker telefonledes är det viktigt att vi har ett aktuellt telefonnummer vi kan nå dig på.