Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Språkförskola Sundbyberg

På språkförskolorna går barn med generell språkstörning som har remitterats utav sin mottagningslogoped. Språkförskolorna drivs i samarbete med olika kommuner. Är du intresserad av att veta mer, tala med din logoped.

Logopedkliniken, Danderyds sjukhus AB och Sollentuna kommun har delat huvudmannaskap för språkförskolan i Sollentuna.

Förskolan är en pedagogiskt anpassad språklig verksamhet för barn med grav språkstörning. Inom språkförskolan arbetar logoped med utredning, behandling och föräldrautbildning i nära samarbete med förskollärare för att optimera barnets förutsättningar för språklig kommunikation, inlärning, lek och utveckling av självkänsla och social kompetens. Målgruppen är barn med grav språkstörning.

Logopedkliniken driver även en språkförskola i Vaxholms stad, Sundbybergs stad, Bromma och Järfälla kommun. För placering krävs logopedremiss och godkännande från hemkommunen - Läs mer på Logopedklinikens sida.