Vårdavdelning 96 hjärtmedicin

Vi vårdar dig som har kronisk och komplicerad hjärtsvikt.

Om avdelningen

Vi vårdar dig som har kronisk och komplicerad hjärtsvikt. 

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut. Vi arbetar tillsammans i team.

Besökstider

Vi har inga begränsade besökstider för anhöriga, men mellan kl. 08.00 och 11.30 pågår omvårdnad, undersökningar, provtagningar och rond, vilket gör att det kan vara lugnare att komma efter den tiden.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vi tar emot patienter från hjärtsviktmottagningen och från andra avdelningar på sjukhuset. Du som har behov av upprepade sjukhusvistelser för din hjärtsvikt kan vi erbjuda så kallat direktintag. Det innebär att du dagtid vardagar inte behöver söka via akutmottagningen, utan kan efter telefonkontakt komma direkt till oss. Kvällar, nätter och helger måste du söka till akutmottagningen. Din ansvarige läkare utfärdar intyg om direktintag.

Rond

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Ronden sker på vardagar mellan 08.45-11.30. Övriga tider träffar du läkare vid behov.

Läkemedel

Avdelningen ansvarar för att du får de läkemedel som är ordinerade. Det är bra att ha med sig läkemedel som ögondroppar och astmamedicin som ordinerats vid tidigare läkarbesök.

Mobiltelefon

Du får använda mobiltelefon.

Övernattning för anhöriga

Om dina anhöriga vill övernatta på sjukhuset hänvisar vi i första hand till patienthotellet. I särskilda fall kan vi ordna så att närstående kan övernatta på avdelningen.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet, kontakta ansvarig sjuksköterska om önskemålet finns.

Vårdplaneringsmöte

Efter utskrivning kan du behöva förändrad vård och omsorg. Det kan röra sig om hjälp i hemmet eller behov av en annan vårdform. För att kartlägga dina behov kan läkaren kalla till ett vårdplaneringsmöte. Med på mötet är, förutom du själv, en sjuksköterska och en biståndshandläggare från kommunen. Det är bra om någon närstående deltar vid mötet. Om det är möjligt kan detta möte även ske i hemmet efter utskrivning, och då enbart tillsammans med din kommuns biståndshandläggare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.