Vårdavdelning 97 hjärtmedicin

Vi vårdar och utreder dig som har störningar i hjärtats rytm, har svimmat utan klar anledning eller har hjärtsvikt.

Om avdelningen

Vi vårdar och utreder dig som har störningar i hjärtats rytm, har svimmat utan klar anledning eller har hjärtsvikt.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Du kommer vanligtvis hit från akutmottagningen där vi hämtar dig på brits eller rullstol. Överflyttning kan även ske från annan avdelning på sjukhuset.

Kontakt

Patientförfrågningar: Vi ber anhöriga som har patientförfrågningar att i möjligaste mån ringa efter kl 11.00.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Utredning

När vi utreder dina hjärtbesvär använder vi oss av kontinuerlig trådlös hjärtövervakning avseende hjärtrytm och EKG, samt blodprovtagning. Om det bedöms nödvändigt av din ansvarige läkare på avdelningen, kan du komma att utredas vidare genom exempelvis ultraljud av hjärtat, arbetsprov på motionscykel eller kranskärlsröntgen på Coronar/PCI-lab.

Rond

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Ronden sker på vardagar mellan klockan 08.45-11.00. Vi tar hand om de mest akuta fallen först. På helger träffar du läkare vid behov. 

Läkemedel

Vår sjuksköterska delar ut dina läkemedel. Be gärna någon anhörig att ta med dina egna läkemedel som du inte fått med dig till sjukhuset, till exempel astmamedicin och ögondroppar. Medhavda läkemedel ska dock tas i samråd med vår sjuksköterska.

Orientering

Frukost och övriga måltider serveras i patientmatsalen där även TV finns.

Du får använda din mobiltelefon i hisshallen. Detta för att undvika att mobiltelefonen stör den medicinska utrustningen på avdelningen. Patienttelefon finns att hyra till varje sängplats.

På avdelning 97 finns det endast tvåbäddsrum att tillgå. Då avdelningen är en akutavdelning med intag dygnet runt, förekommer det ibland könsblandade patientrum beroende på tillgång på platser. I möjligaste mån försöker vi att undvika könsblandade patientrum, men är tacksamma för ert överseende när det ej går att ordna på annat sätt.