Akutvård

Ambulans
Ring 112

Sjukvårdsupplysning
För information om vad du ska göra och vart du ska vända dig vid akuta fall, ring 1177.

Akuten
Information om akuten

SJUKVÅRDS-
UPPLYSNING

Telefon: 1177
www.1177.se

Förlossningstidning

Patientjournalen - 
Vad händer på Danderyds förlossning?

En tidning om allt som händer från det att du får värkar, till dess att barnet är fött och du är på väg hem igen.

Beställ tidningen!