Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Smärtcentrum – Högspecialiserad smärtrehabilitering

Rehabiliteringsmedicin

Högspecialiserad Smärtrehabilitering har verksamhet både på Danderyds sjukhus och på Huddinge sjukhus, och är tillsammans med Smärtmottagningen på Anestesikliniken del av Smärtcentrum, Danderyds sjukhus.

1177 Vårdguidens e-tjänster (OBS! gäller bara Danderyd)

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Danderyd kontakt:  Telefonsvarare sjuksköterska 08-123 574 22, 08-123 574 23 , 08-123 574 24 , 08-123 574 40
  • Danderyd återbud:  073-966 18 81
  • Huddinge kontakt:  08-585 80 561
  • Huddinge återbud:  08-585 80 561
  • Telefonsvarare lyssnas av:  måndag–torsdag kl 8.00–15.30
1177 Vårdguidens e-tjänster (OBS! gäller bara Danderyd)

Var finns vi?
Huddinge sjukhusområde
Rehabmottagningen R61, se karta

Danderyds sjukhus (klicka på länken Hitta hit nedan)
Hitta hit

Om mottagningen

Högspecialiserad smärtrehabilitering tar emot dig som har ett långvarigt komplicerat smärttillstånd, exempelvis smärta i nacken eller ryggen, utbredda smärttillstånd som fibromyalgi eller överrörlighetsssyndrom/EDS.

Vi kan även ta emot dig som är ung vuxen med smärttillstånd som ovan i ett särskilt utformat program för unga vuxna.

På Huddinge sjukhus bedrivs, förutom som ovan, även smärtrehabilitering för patienter med behov av språktolk. (Rapport: Smärtrehabilitering med språktolk – Ett utvecklingsprojekt i klinik och forskning.)

Vårt fokus ligger på rehabilitering till ett för dig fullvärdigt liv och vi arbetar i multiprofessionella team med läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska.

Vi erbjuder teambaserad rehabilitering med huvudsakligen gruppaktiviteter, men även enstaka individuella insatser under en period av 2–3 månader. Beslut om rehabilitering tar vi i samråd med dig som patient.

Infoblad om Högspecialiserad smärtrehabilitering (PDF)
Infoblad om Högspecialiserad smärtrehabilitering med tolk (PDF)
Film med text på flera språk (CC) om Högspecialiserad smärtrehabilitering
Film om Hypermobilitetssyndrom och Ehlers-Danlos syndrom (EDS) i föreläsningsform

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från din husläkare eller specialistläkare.
Bekräftelse på mottagen remiss skickas till inremitterande läkare och till dig som patient.

Inför besöket

Vi vill att du fyller i ett frågeformulär som underlättar bedömningen och som sedan bearbetas anonymt för att ingå i ett nationellt kvalitetsregister (NRS).

Själva besöket

Bedömningsfasen
Initialt sker en bedömning av läkare, sjuksköterska och psykolog om möjlighet till deltagande i ett rehabiliteringsprogram. Senare träffar du övriga professioner i teamet. Tillsammans med dig skapar vi en gemensam bild av hur smärtan påverkar din vardag. De resultat vi gemensamt kommer fram till är grunden för din fortsatta rehabilitering.

Rehabiliteringsfasen
Med stöd av teamet formulerar du en individuell rehabiliteringsplan (IRP).
Rehabiliteringsprogrammet i grupp pågår under en begränsad tid (2–3 månader), en till flera dagar per vecka. Enstaka individuella besök kan ibland erbjudas.

Efter besöket

Efter nybesöket är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Vanliga frågor och svar (pdf)

Ersättning, sjukskrivning och sjukintyg

Ersättningen under rehabiliteringen kan du få från Försäkringskassan. Du kan få förebyggande sjukskrivning (vi skriver utlåtandet), eller vanlig sjukpenning om du varit sjukskriven i direkt anslutning till rehabiliteringsstarten (sjukskrivande läkare förlänger oftast sjukskrivningen). Sjukintyget ordnas innan rehabiliteringens start.

Samarbete

Rehabiliteringen kan efter behov genomföras i samarbete med andra vårdgivare (ex primärvården) och Försäkringskassan. Rehabiliteringen kan även innehålla arbetslivsinriktade insatser och samarbetet kan då ske med Försäkringskassan, arbetsgivare, arbetsförmedlingen och företagshälsovården.

Resultat av smärtrehabiliteringen
Som universititetsklinik bedriver vi forskning och utveckling för att utvärdera och vidareutveckla den rehabilitering vi utför. Resultat av rehabiliteringen kan på gruppnivå redovisas inom ramen för kvalitetsregistret NRS.
Vilka är våra patienter och vad gör de hos oss?
Hur förbättras våra patienter och vad tycker de om oss?