Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Dags att föda

Varmt välkommen till Danderyds förlossning och eftervård.

Dags att föda? Ring 08-123 558 31

Om du tror att förlossningen har startat, kanske för att du har fått smärtsamma sammandragningar eller vattnet har gått, ring oss på 08-123 558 31. Vi ger råd och planerar tillsammans när du behöver komma in.

Under rådande coronapandemi har vi lite förändrade rutiner. Läs mer om Stockholms förlossningsklinikers gemensamma riktlinjer eller vanliga frågor och svar här.

När du kommer till oss kommer du och din partner/närstående tas emot av en barnmorska och en undersköterska som tar hand om er under förlossningen. Vi arbetar tillsammans för att ni ska få en positiv upplevelse av livets viktigaste händelse – att få barn. Det allra flesta förlossningar går fint och mamma och barn mår bra. Om du eller ditt barn inte mår bra har vi självklart omedelbar tillgång till allt som behövs för en säker förlossning och eftervård.

Vi är välbemannade med erfarna barnmorskor och undersköterskor. Vi har minst två förlossningsläkare och tillgång till narkosläkare och barnläkare på plats dygnet runt. Vi har en egen operationssal på förlossningsavdelningen. Vår avdelning ligger granne med neonatalavdelningen, anestesikliniken och kvinnoklinikens operationsavdelning.

På Danderyds förlossning bedriver vi utbildning av blivande barnmorskor och läkare. Studenternas engagemang och intresse för att lära sig håller oss ständigt uppdaterade. Att ha en barnmorskestudent eller läkarstudent med vid vården bidrar till att du som födande får extra omsorg och information, eftersom du får ytterligare en person som tar hand om dig, utöver ditt team av barnmorska och undersköterska. Vi bedriver också forskning på förlossningen. Vill du veta mer om vilka studier som pågår kan du läsa mer om forskningen här.

Det är bäst att ta ställning till deltagande innan din förlossning startar. Genom att delta kan du bidra till ökad kunskap om t.ex. covid-19 under graviditet eller om hur man kan minska risken för allvarliga bristningar vid sugklocka. Du kan alltid få mer information om aktuella studier när du väl är på förlossningen.

Om både mamma och barn mår bra efter förlossningen finns möjlighet att gå hem efter tidigast sex timmar. Barnmorska och barnläkare gör en bedömning tillsammans med er. I de fall mamma och barn behöver BB-vård på sjukhuset får partner/närstående följa med till någon av våra tre BB-avdelningar.

Vänliga hälsningar från oss på förlossningen och eftervården!

Till dig som föder under Covid-pandemin

bebis

Inför att åka in

Det vanligaste är att en förlossning tar tid. Upp till ett dygn från första värken hemma till att dess barnet är fött är inte ovanligt för förstföderskor.

Från att det känts mest som ett kraftigt mensmol övergår det till ett mer tydligt värkmönster. Livmodern blir hård i intervall och man kan också känna ett visst tryck neråt under värken. Hur långt det är kvar till det egentliga värkarbetet startar är omöjligt att säga. För en del  kan det ta några timmar och för andra upp till flera dagar.

Slempropp inget tecken

Under hela graviditeten finns ett tjockt skyddande slem i livmoderhalsen. Mot slutet av graviditeten är det vanligt med rikligare flytningar. Att slemproppen går är inget säkert tecken på att förlossningen startat och du behöver inte ringa oss bara av detta skäl. När flytningarna blir rikligare kan det dröja flera dagar, ibland veckor, innan förlossningen startar.

Om vattnet går

Kontakta oss om/när vattnet går. Det vanligaste är att vattnet går när du har haft värkar ett tag, men ibland är det första tecknet på att förlossningen är på väg att starta. Om allt är normalt får du gå hem igen och vänta på att värkarna startar. Om värkarna inte startat inom 48 timmar så får du komma in för igångsättning.

Blödning

Ibland kan förlossningen starta med en blödning, en så kallad initialblödning, men det kan också finnas andra förklaringar till att det kommer blod under graviditeten. Om du får en blödning ska du kontakta förlossningen.

Telefonnumret till förlossningen
är 08-123 558 31

Det finns inga några generella svar på hur förvärkar känns. Upplevelsen är väldigt individuell, och förstföderskans förlossning kan skilja sig från omföderskans. Om du är orolig eller rädd, så ring till förlossningen.

Det som händer ör att livmodern, som är en stor muskel, drar ihop sig. Det yttrar sig på olika sätt hos olika kvinnor. Dessutom är det så att livmodern "tränar" med att göra sammandragningar redan tidigt i graviditeten för att förbereda sig för en förlossning längre fram. Det kan kännas som att magen blir hård, eller inte kännas alls.

Vanligtvis gör förvärkar inte ont. De svagaste känns inte alls och de "starkaste" kan kännas som molande mensvärk, men som sagt upplevelsen är individuell. Förvärkar är oregelbundna och kan hålla på från ett par timmar till flera dagar och startar oftast en till flera dagar innan det är dags för förlossning. 

Hur känns värkar?

När värkarbetet sätter igång är sammandragningarna mer regelbundna med stigande smärtupplevelse. Smärtan kan komma från ryggen, magen, ljumskarna och slidan ner mot låren. Det trycker och pressar neråt. Livmodern drar ihop sig för att föra ner barnet genom förlossningskanalen mot bäckenbotten. Ett bra tecken på att det verkligen är förlossningsvärkar är att de tilltar i styrka när man är upprätt och rör på sig.

När värkarna övergår från vad som känts som ett kraftigt mensmol till ett mer tydligt värkmönster har värkprocessen satt igång. Livmodern blir hård i intervall och man kan också känna ett visst tryck neråt under värken.

När ska vi ringa - och när ska vi åka in?

Hur långt det är kvar till det egentliga värkarbetet startar är omöjligt att säga. För en del tar några timmar för andra flera dagar. Det är framförallt antalet värkar och hur starka och regelbundna de är som avgör när det är dags att komma in till förlossningen. Som regel är det dags när värkarna kommer ungefär var tredje minut och håller i sig i runt en minut.

Ring till oss (08-123 558 31) när du haft värkar ett tag så kan vi gemensamt stämma av om det är dags att komma in. Vi kan också ge vägledning om hur ni kan hantera den första fasen hemma.

Ni som väntar ert första barn

Det vanligaste är att en förlossning tar tid. Upp till ett dygn från första värken hemma till att dess barnet är fött är inte ovanligt för förstföderskor. 

Ni som väntar ett syskon

För de som fött barn innan går nästan alltid förlossningen snabbare än den första. Som omföderska har du erfarenhet av hur det känns och kan lättare bedöma när det är dags att åka in. Ring förlossningen när värkarna börjat och rådgör.

Har du tidigare haft en snabb första förlossning bör du inte vänta för länge med att åka in när värkarna blivit ordentligt etablerade. De ska vara regelbundna med ca fem minuter eller mindre emellan och kännas ordentligt i 45 sekunder eller mer. 

Vi gör vårt bästa för att du som har valt att föda på Danderyds sjukhus ska få plats hos oss. Om vi inte har plats är det vårt ansvar att se till ordna plats på ett annat sjukhus. Vården på alla förlossningskliniker är likvärdig och jobbar i stort sett efter samma riktlinjer och struktur.

Hänvisning

Ibland innebär platsbristen att medicinska prioriteringar måste göras och minde brådskande tillstånd får vänta eller får åka till en annan förlossningsavdelning i Stockholm. Enstaka gånger kan det även bli aktuellt med andra närliggande sjukhus i Mälardalen. Det är alltid vi på sjukhuset som hjälper dig att hitta en mottagande förlossningsavdelning i så fall.

På 1177 kan du se var alla förlossningskliniker finns i landet.

Parkeringen vid förlossningen kostar max 150 kr/dygn (måndag-fredag) och 80 kr/dygn (lördag söndag). Som längst får du utnyttja parkeringen i 24 timmar. Läs mer.

Det kan ibland vara ont om platser direkt utanför förlossningen så det kan vara klokt att ta en taxi eller be någon om skjuts.

Ett annat alternativ är att åka tunnelbanans röda linje till station Danderyds sjukhus. Tunnelbaneppgången ligger i direkt anslutning till sjukhusets huvudentré (se bild).

Planerat kejsarsnitt

Kvällen före operation ska du duscha med en särskild tvål; Descutan eller Hibiscrub, som säljs på apotek. Det är en särskild bakteriedödande tvål som minskar risken för infektion i operationsområdet. Följ instruktionerna som medföljer förpackningen noga. Bädda med rena sängkläder på kvällen. På morgonen upprepar du dusch med Descutan/Hibiscrub och tar på rena kläder.

Mat och dryck

Du får inte äta eller dricka 6 timmar innan ankomst till avdelningen, med undantag för klar dryck såsom vatten, klar saft, kaffe eller te utan mjölk (socker går bra). Två timmar innan operation får du inte dricka något alls.

Vi ringer och meddelar kvällen före operationsdagen vilken tid ni ska vara inne på avdelningen.

I kallelsen framgår vilken form av inskrivning inför kejsarsnitt som är aktuell för dig. Inskrivningsbesök på sjukhuset tillämpas endast för kvinnor med tolkbehov.

Under vissa perioder (t.ex. på sommaren) kan det vara svårt att planera in alla kejsarsnitt som vanligt. Då kan det hända att du får en så kallad stand-by tid. Det innebär att du kommer att få veta kort tid innan preliminärt operationsdatum var och när operationen blir.

Det kan alltså bli nödvändigt att byta förlossningsklinik inom Stockholm. Om du kan tänka dig att vända dig till ett sjukhus utanför Stockholm kan vi hjälpa till med det.

Viktigt! Om du får en ny förlossningsklinik är det dit du ska vända dig vid eventuella tecken på att förlossningen startat.

När ni kommer till avdelningen visas ni till ett rum där förberedelse sker inför kejsarsnittet.

Ni kan låsa in värdesaker i ett låsbart skåp som finns i förberedelserummet. Tillsammans med personal går ni till operationsavdelningen där narkossköterskan tar emot. Narkosläkaren kommer för att lägga bedövning, i regel "ryggbedövning". Endast enstaka planerade kejsarsnitt görs i narkos. Du får en urinkateter och i vissa fall behöver vi raka kring operationsområdet.

När barnet är fött läggs barnet på ditt bröst. Barnet vägs och mäts efter en stund i ett rum i direkt anslutning till operationssalen.

När operationen är avslutad får du komma till uppvakningsavdelningen. I de allra flesta fall kan barnet och partner vara med på uppvakningsavdelningen. Där vistas ni i omkring två timmar för övervakning. Därefter kommer barnmorskan och hämtar er för att ta er tillbaka till avdelningen. Du kan då försiktigt dricka och eventuellt äta en smörgås. På kvällen brukar det gå bra att äta en lätt middag.

Anhörigavgiften är 700 kr/dygn. I det ingår övernattning och samtliga måltider (frukost, lunch, middag och fika). Betalning sker via Swish eller kort vid utskrivning.

Det tar oftast bara några minuter från att operationen börjar till att barnet är fött (lite längre tid om du opererats i magen tidigare).

  • Du som ska föda kläs in i sterila dukar från bröstkorg och ned till fötterna
  • Läkaren gör ett 15-20 cm bikinisnitt i bukväggen
  • Ett snitt läggs även i livmoderväggen
  • Läkaren går in via livmodersnittet och lyfter ut barnet
  • Sen avnavling tillämpas om möjligt, dvs man avvaktar ca 2 minuter från att barnet fötts innan navelsträngen klipps av.
  • Livmordern och bukväggen sys ihop, vanligen med stygn som försvinner av sig själva. De är placerade innanför huden så att de ej syns. 
  • Man sätter på små tejpar (steri-strips) som hjälper till att hålla ihop huden och ett förband sätts därefter på operationssåret.
  • Efter cirka en vecka kan förbandet tas bort.

Här kan du se en informationsfilm för dig som ska föda med planerat kejsarsnitt på Danderyds sjukhus.

Du som ska få planerat kejsarsnitt kan få en spiral insatt samband med kejsarsnittet. Detta har visat sig säkert och effektivt i flera studier. Spiralinsättningen påverkar inte amningen eller barnet.

Recept för spiralen kan antingen skrivas av din barnmorska eller vid inskrivningen på sjukhuset. Om du väljer hormonspiral ska du ha med den på dagen för kejsarsnittet.

Kopparspiral är gratis och finns på sjukhuset. Kejsarsnittet görs precis som vanligt men efter att barnet har fötts så förs spiralen in på plats. Därfter syr man ihop såret som vanligt. Du ska inte märka någon skillnad jämfört med om du inte fått någon spiral.

Om du väljer att få en spiral insatt bör du planera ett besök hos din barmorska ca 10 dagar-3 veckor efter kejsarsnittet för att se att spiraltrådarna inte blivit för långa eftersom livmodern krymper efter en förlossning. Trådarna klipps då till 2-3 cm som vanligt.

Du kan göra din efterkontroll i samband med detta besök. Om barnmorskan inte ser några spiraltrådar bör du bokas för ett ultraljud för att säkerställa att du inte stött ut spiralen. Om du själv märker att du stöter ut spiralen är detta inget farligt. Du kan då ta kontakt med din barnmorskemottagning för en ny spiralinsättning. Tyvärr måste du då köpa en ny spiral om du valt hormonspiral.

We offer you who will have a planned cesarean section to have intrauterine contraception inserted at the time of the cesarean section. This has been proven safe and effective in several studies. The insertion does not affect breast feeding or the child.

The prescription for any hormonal intrauterine contraception should be performed by your midwife in the maternal health care clinic or at the time of the visit to the hospital prior to the cesarean section.

If you choose a hormonal IUD it is important that you collect it at the pharmacy and bring it with you to the hospital the day of the cesarean section. The copper IUD is free of charge and available at the hospital.

The cesarean section is performed according to standard. You should not notice any difference compared to if you would not have received an IUD.

If you choose to have an IUD inserted you should book a visit with your midwife 10 days to 3 weeks after delivery to inspect the threads and have them trimmed if necessary as the threads may become too long due to normal shrinkage of the uterus after delivery. The threads are then trimmed to 2-3 centimeters according to standard.

You can have your post partum check-up visit performed at this visit if you wish. If the midwife cannot see any threads you need to book an ultrasound to ensure that the IUD has not been expelled.

If you notice the IUD being expelled this should not cause alarm. You can contact your midwifery clinic to have a new IUD inserted. Unfortunately, you then have to buy a new IUD if you have chosen a hormonal IUD.

På plats på sjukhuset

Om förlossningen bedöms ha startat får man komma in i ett förlossningsrum. Alla våra rum har egna badrum med dusch. Detta rum blir ens eget ända fram tills barnet är fött.

I rummet finns en bland annat förlossningssäng, lustgas, pilatesboll och förlossningspall. 

På förlossningen finns ett gemensamt badrum med badkar. Rummets belysning går att dämpa och i rummet finns tillgång till lustgas. Badkaret kan användas om det är ledigt. Fråga barnmorskan.

Förutom barnmorskan är en undersköterska med under din förlossning. Ibland har barnmorskan med sig en blivande barnmorska eller läkare som fortfarande är under utbildning. Läkaren är vanligen inte med inne på förlossningsrummet men finns till hands om det behövs.

Du kan själva bestämma om du önskar ha med ytterligare någon stödperson, som till exempel din partner, en släkting, en vän eller en doula. Men som mest två personer.

Under en förlossning är det vanligt att den som föder vill ha någon form av smärtlindring. Läs på innan, så kan du prata med din barnmorska under förlossningen, och ni kan tillsammans komma fram till vad som är bäst just för stunden.

Andningen

Att öva avslappning och andning inför förlossningen är en bra förberedelse. En kontrollerad andning blir ett redskap att hantera smärtan i värkarbetet.

Massage och tryck

Massage och beröring frisätter oxytocin, ett hormon som behövs under en förlossning. Massage ger även närhet och avslappning.

Kyla/värme

Värmekuddar kan vara skönt att lägga bak i ländryggen eller fram på magen. Varma handdukar lindrar även i mellangården vid utdrivningsskedet. Ispåsar lindrar smärta och svullnad i underlivet efter förlossningen.

Bad

Ett varmt har en avslappnande och smärtlindrande effekt. Stresshormonerna minskar och på så sätt kan badet vara värkstimulerande. Dusch är bra, om du inte kan bada.

Tens (transkutan elektrisk nervstimulering)

Tens kan antingen blockera smärtan i området som du har ont i eller göra så att kroppens eget smärtlindringssystem förstärkts via frisättning av endorfiner. 

Sterila kvaddlar

Sterilt vatten sprutas in under huden som frigör kroppens egna endorfiner och en smärtlindrande effekt uppstår. Effekten varar i cirka 90 minuter och kan upprepas.

Lustgas

Lustgas ger en tillfällig berusningskänsla, den tar inte bort smärtan, men upplevelsen av smärtan blir annorlunda. Lustgas påverkar inte barnet. Viktigt att komma ihåg när du använder lustgas är att  effekten är lite fördröjd. Det tar några andetag innan den får full effekt och ungefär lika lång tid innan den försvinner. Börja andas lustgasen så fort sammandragningen börjar för att få full effekt vid värktoppen. Det är viktigt att andas ut i masken så att ingen lustgas läcker ut i rummet. 

EDA/ryggbedövning

Ryggbedövning är den mest effektfulla smärtlindringen som erbjuds under en förlossning. Bedövningen läggs av anestesiläkare och går att få när du har kommit in i den aktiva förlossningsfasen. En biverkan på ryggbedövningen är att den ibland försvagar värkarbetet. Då får du ett värkstimulerande dropp.

Spinalbedövning

Spinalbedövning är en form av ryggbedövning. Denna bedövning kan ges om du som föder önskar ryggbedövning men barnmorskan bedömer att förlossningen kommer gå fort. Bedövningen kan också användas om du måste sys efter förlossningen, om moderkakan inte kommer spontant och läkaren behöver plocka ut den på operationsavdelningen eller om man beslutar att göra ett kejsarsnitt. Spinalbedövningen ges som en enstaka injektion av anestesiläkare och effekten varar cirka två timmar. 

Morfin

Morfin ges som injektion och ger en smärtlindrande effekt. Om morfin används så är det oftast i ett tidigt skede av förlossningen.

Bäckenbottenbedövning

En form av bedövning som barnmorskan ger och som bedövar bäckenbotten och ger effektiv smärtlindring i utdrivningsskedet. Metoden kan också användas om du måste sys efter förlossningen.

PCB, livmoderhalsbedövning

Vid livmoderhalsbedövning sprutas bedövningsmedel in vid livmodertappen. Efter bedövningssprutan är det vanligt att det blir en paus i värkarbetet under cirka tio minuter. När värkarna sedan kommer tillbaka är nerven som skickar smärtsignaler blockerad och toppen på värken blir mindre intensiv. Värkarna brukar då vara lättare att stå ut med. 

PCB kan vara ett alternativ om du har väldigt ont och om det tar för lång tid att få en ryggbedövning. Den kan också vara bra om du är öppen 7-8 cm och man gissar att du kan börja krysta inom en timme.

Här kan du höra dansaren Carin da Siva berätta om sin upplevelser av smärtlindring när hon födde barn.

Att använda sugklocka vid förlossning kan vara livräddande för barnet och det mest skonsamma för mamman i slutskedet av förlossningen. Sugklocka används när barnet behöver komma ut snabbt om det är mycket ansträngt och utsatt för syrebrist, om värkarna är för svaga eller om mamman förlorat orken att krysta på slutet.

Ibland används sugklocka också lite mer planerat om kvinnan av något skäl inte får krysta länge. Det är förlossningsläkaren som, i samråd med kvinnan och barnmorskan, fattar beslut om sugklocka är den bästa metoden att föda med. Ungefär 1 av 10 kvinnor behöver få hjälp med sugklocka vid förlossningen.

Sugklockan fästs på bebisens huvud med undertryck ("sug") efter att den födande har undersökts och fått bedövning. Läkaren hjälper kvinnan att föda genom att dra i sugklockan samtidigt med värkarna och kvinnans krystning. Barnmorskan och undersköterskan assisterar vid förlossningen. Ofta finns barnläkare med i rummet eller strax utanför vid behov av hjälp när barnet är fött.

Varför görs inte kejsarsnitt istället?

Alternativet till sugklocka kan vara akut kejsarsnitt eller tång. Riskerna med kejsarsnitt är flerfaldigt ökade när operationen görs i förlossningens slutskede, dvs när bebisen kommit långt ner i förlossningskanalen. Dels tar det längre tid och är svårare att få ut barnet, vilket kan äventyra barnets hälsa. Dels ökar risken för skador på livmodertapp och urinblåsa. Risken för att förlora mycket blod ökar också. Tång används sparsamt i Sverige eftersom det ger större risk för skador på mammans underliv.

Här kan du läsa mer om den forskningsstudie som startade våren 2017 vid Danderyds sjukhus, kring huruvida ett snedklipp kan minska risken för underlivsskador vid förlossning med sugklocka.

Ett akut kejsarsnitt liknar ett planerat kejsarsnitt, men då har förlossningen startat som en vaginal förlossning. Från att det bestämts om snitt tills att operationen startar brukar det ta mellan en halvtimme och en timme, då finns det tid för förberedelser. Det är vanligast med ryggbedövning och någon närstående kan vara med.

Urakut eller omedelbart kejsarsnitt

Vid ett omedelbart, eller urakut kejsarsnitt, är det bråttom. Då hoppar sjukvårdspersonalen ofta över så mycket som möjligt av förberedelserna. Du som är gravid får snabbt komma in på en operationssal och sövs med narkos så att barnet kan lyftas ut så snart som möjligt. Närstående brukar inte få vara med i operationssalen, utan får vänta utanför. Ofta är barnet ute ur magen inom 10 till 15 minuter från det att läkaren tog beslut om snitt.

Läs mer om kejsarsnitt här.

Det finns ett öppet (kostnadsfritt) wifi på sjukhuset, namnet på nätverket är SLL-Guest.