Dags att föda

Vår absoluta ambition är att alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för trygg födsel, både emotionellt och medicinskt.

Nyfödd bebis och mamma på Hotell BB

Om du tror att förlossningen har startat, kanske för att du har fått smärtsamma sammandragningar eller att vattnet har gått, ring oss på 08-123 558 31. Vi ger råd och planerar tillsammans om eller när du behöver komma hit.

I trygga händer

Att föda barn är en av de största händelserna i livet, oavsett om det är första gången, eller om du har fött tidigare. Vi vet att känslan av trygghet är en av de absolut viktigaste delarna för upplevelsen av födseln. Därför strävar vi här på Danderyds förlossning alltid efter att du som föder, och din medföljande, ska känna er delaktiga, trygga och väl omhändertagna under hela tiden hos oss.

Vi arbetar i välfungerande och erfarna team och strävar efter att ge dig bästa kvaliteten under hela din vistelse hos oss. Vi har en hög närvaro i rummet och finns vid din sida under hela födseln.

Hos oss finns också tryggheten i att ha en snabb tillgång till hela sjukhusets kapacitet, om så behövs.

Varmt välkomna till Danderyds förlossning och BB!

Hemgång i rätt tid för dig och barnet

Vi önskar att ni stannar i sex timmar efter födseln. Har du haft en normal graviditet och förlossning och både du och din bebis mår bra, är rekommendationen att därefter gå hem med tryggheten av en god uppföljning.

bebis

Förlossning

Att föda vaginalt

En vaginal födsel med så få komplikationer som möjligt och bästa möjliga upplevelse är vad de flesta gravida önskar. Vi på Danderyds förlossning strävar efter att erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för att du ska känna dig trygg och delaktig i födandet.

Vi vet att alla som kommer till oss för att föda har olika förutsättningar, tankar och förhoppningar på sin födsel. Många olika faktorer spelar in på upplevelsen du får av din förlossning men vi vet att det sociala stödet, känslan av trygghet och delaktighet är enormt viktigt. Därför kommer vi att finnas för dig och dina önskemål oavsett vilken situation som uppstår. Läs gärna mer om förlossningens olika faser på 1177.

Vaginal förlossning, 1177.se

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att ringa till oss om du har funderingar eller en oro som du inte kan ta med din barnmorskemottagning. Vi vill gärna att du ringer till oss om:

 • du misstänker att vattnet har gått
 • du har en blödning
 • du har startat upp med värkar

Vi har ett samtal om situationen och gör en individuell bedömning tillsammans med dig. Ibland kommer rådet bli att komma in till oss för en kontroll och ibland att avvakta hemma.

Ring förlossningen på 08-123 558 31

Ring alltid innan du kommer in så vi kan ge dig den bästa hjälpen!

VI strävar efter att ta emot alla. Om det skulle vara fullt ordnar vi en plats på ett annat sjukhus som har möjlighet att ta emot.

På plats hos oss

När du kommer till oss på förlossningen välkomnas du av en undersköterska eller barnmorska som visar dig till ditt rum.

I födelserummet ser vi till att skapa tillit och trygghet i en ny miljö. I rummet finns allt som kan behövas under en förlossning. Vi har möjlighet att sätta upp en så kallad birth pool i varje födelserum.

När du bekantat dig i din nya miljö känner oftast barnmorskan på magen för att se hur barnet ligger. Vi stämmer av att du och barnet mår bra.

Med hjälp av breda resårband runt magen fästs två dosor. Den ena lyssnar av barnets hjärtslag och den andra mäter värkar. Det kallas CTG.

Ofta gör man en vaginalundersökning. Barnmorskan känner med två fingrar i slidan efter modermunnens öppningsgrad.

Vi lyssnar in dina önskemål, och ger råd och rekommendationer utifrån vad kontrollerna visat. Tillsammans med dig gör vi en plan inför den närmsta tiden.

 • Rädsla och oro kan ha stor inverkan på smärtupplevelsen. I arbetet du gör som födande kvinna vet vi att stöd från partner/stödperson och personal är viktig för att känna trygghet och lugn för att kunna möta förlossningssmärta oavsett vad du har för smärtlindring. Kroppen har många egna smärtlindrande system som vi vill uppmuntra under en födsel genom exempelvis rörelse, lägesändringar, massage och beröring.

  Självklart har vi all medicinsk- och icke medicinsk smärtlindring att tillgå om behov finns.

  Vilken smärtlindring du behöver eller önskar är individuellt. Generellt kan man säga att du kan se det som en trappa där du börjar med de ickemedicinska metoderna för att sedan ta så många kliv du behöver.

  Vi kommer att finnas där under hela förloppet, först per telefon och sedan vid din sida, för att råda och stötta dig i din smärthantering.

  Smärtlindringsmetoder, 1177.se

  Information om lustgas till blivande föräldrar, regionstockholm.se

Bad lindrar smärta

Att bada under födseln upplever många som mycket avslappnande och smärtlindrande. Vattnet hjälper till med känslan av trygghet och lugn. Det främjar hormonet oxytocin, och på det viset förlossningsförloppet och upplevelsen av att kunna hantera smärtan. Att bada under förlossningen minskar behovet av annan smärtlindring. En del kvinnor upplever att känslan av tyngdlöshet är hjälpsam och att känslan av kontroll ökar.

Det finns ett fåtal tillstånd där vi inte rekommenderar bad som smärtlindring.

Vattentemperatur

Skikta på en vattentemperatur på ca 38 grader. Om du som födande blir för varm kan barnets hjärtfrekvens stiga. Oftast så räcker det med att du går upp ur badet en liten stund för att barnets hjärtfrekvens ska lugnar ner sig. Sedan är det fritt fram för bad igen. Kom ihåg att dricka ordentligt.

Att föda i vatten

En del föderskor har en stark önskan om att föda i vatten och för en del ”blir det bara så”. Vi bistår gärna din vattenfödsel på Danderyds Förlossning. Vi har vissa kriterier för mamma och barn för att kunna rekommendera att föda i vatten. Vi har tillgång till bad i alla rum där du också med lätthet kan kombinera det med lustgasen.

Vattenfödsel och bad som smärtlindring ,kunskapsstodforvardgivare.se

Forskning som berör förlossningsupplevelsen visar att den eller de som följer med och personalen är oerhört viktig för förlossningsupplevelsen. Du som föder bestämmer vilka och hur många du behöver och vill ha med under din födsel.

För dig som följer med är det viktig att veta att din roll spelar stor roll. Att under födandet uppleva känslan av ensamhet är ofta mycket jobbig och bidrar lätt till rädsla och oro. Prata därför igenom era tankar om födseln och vad du som födande har för förväntningar på den eller de som följer med. Vi som arbetar på förlossningen delar gärna med oss av tips och råd om vad man kan göra för att underlätta för den födande.

Efter födseln får endast en person, utöver mor och barn, stanna kvar under eftervårdstiden. Första tiden vill vi ska präglas av lugn och ro. Att begränsa besök och personer runt er och det nyfödda barnet minskar också infektionsrisken.

Din bäckenbotten är fantastisk! Under en födsel vidgas slidan så att ditt barn kan tränga ner och komma ut, för att sedan otroligt fort dra ihop sig igen. Dock kan bristningar i underlivet uppkomma under en födsel. Vi strävar alltid efter att ingen eller en så liten bristning som möjligt uppstår.

Allt färre kvinnor drabbas av allvarliga bristningar när de föder barn. Statistik visar att hos oss på Danderyds förlossning får nästan hälften av alla de som föder sitt första barn hos oss ingen bristning alls, eller endast en Grad 1-bristning. Detta är vi mycket stolta över!

Kunskapen om den kvinnliga bäckenbotten, vad som skyddar och hur den läker efter en födsel har ökat. Vår bäckenbottengrupp bestående av barnmorskor, läkare och undersköterskor jobbar aktivt för att all personal har aktuell och rätt kunskap.

Två barnmorskor
Under slutskedet av din förlossning är vi två barnmorskor, framför allt om du föder ditt första barn eller har haft en större bristning första gången du födde. Vi kommer tillsammans med dig och din bebis arbeta för ett långsamt framfödande under krystskedet, då vi vet att det är skyddande för bäckenbotten. Vi brukar även vara två barnmorskor när vi bedömer om en eventuell bristning har uppstått och är även ibland två barnmorskor när vi syr bristningen.

Kontakta gärna oss om du har några frågor eller oro kring förlossningsbristningar eller någon annan aspekt av din förlossning. Vi är här för att ge dig den vård och information du behöver för en trygg, säker och god förlossningsupplevelse.

Bäckenbottenträning och bristningar , 1177.se

Bäckenbottenutbildning, backenbottenutbildning.se

En födsel är en stor händelse och du har förmodligen förhoppningar om hur du vill att det ska bli. Ibland måste en födsel avslutas på något annat sätt än det som man kanske har tänkt sig. Kanske är det för att barnet visar tecken på att det behöver komma ut eller att din livmoder är trött.

Sugklocka

Vid ett fåtal födslar behöver vi hjälpa till med en sugklocka. En sugklocka är en liten plast- eller metallkopp, ca 6 cm i diameter, som sätts på barnets huvud och medan du krystar förstärker läkare eller barnmorska kraften av krystningen under 3-4 värkar. Det vanliga är att man sedan släpper sugklockan när barnets huvud är halvvägs framfött och du kommer sedan att föda fram ditt barn själv.

Akut kejsarsnitt

Ibland behöver man avsluta förlossningen med ett akut kejsarsnitt. Den vanligaste anledningen är att förlossningen inte går framåt trots att du och vi har gjort allt vi kan för att det ska ske.

Från att det bestämts om kejsarsnitt tills att operationen startar varierar i tid. Vid de flesta akuta kejsarsnitt har man inte bråttom. Det är vanligast med ryggbedövning och att du är vaken. Vi strävar vid alla födslar, även kejsarsnitt, att du och ditt barn ska få vara ostörda och ligga hud mot hud efter födseln.

I sällsynta fall behöver det gå riktigt fort, nästan uteslutande på grund av att barnet i magen visar tecken på att må dåligt. Då sövs du innan operationen. Den som följer med kommer alltid att få vara med där barnet är.

Läs mer om kejsarsnitt här,1177.se

Igångsättning

Det finns olika anledningar till att vården rekommenderar en igångsättning istället för att vänta på att förlossningen startar av sig själv. Det är viktigt för oss på Danderyds förlossning att du är delaktig och känner dig välinformerad i beslutet om igångsättning. Vanliga orsaker för igångsättning är

 • långvarig vattenavgång utan värkar
 • havandeskapsförgiftning
 • diabetes
 • tillväxthämning hos barnet
 • prolongerad graviditet.

En graviditet räknas som överburen vid 42 fulla veckor (42+0) men vi erbjuder igångsättning vid prolongerad graviditet i början av 41 (från 41+2) veckor, i mån av plats och utifrån medicinska prioriteringar.

Du får en preliminär dag för igångsättning i samråd med din läkare eller barnmorska. Om din barnmorska på barnmorskemottagningen skickat remiss blir du ofta kallad för igångsättning via 1177 eller via ett telefonsamtal från oss.

Vi ringer från ett dolt nummer

Om du har fått en preliminär tid för igångsättning ska du invänta att vi ringer dig någon gång under dagen, vi kommer då överens om en tid du ska komma till sjukhuset. Observera att det är dolt nummer när vi ringer från sjukhuset.

Igångsättning påbörjas alltid på sjukhuset

Förlossningen behöver inte bli mer komplicerad för att den har blivit igångsatt men den tar oftast längre tid, ibland kan det ta upp till 3-4 dagar. Ha tålamod och packa med saker att fördriva tiden med. Det kan vara bra att förbereda sig på att det inte är ovanligt att förlossningen behöver avslutas med hjälp av sugklocka eller kejsarsnitt.

Det händer att vi ibland behöver göra medicinska omprioriteringar. Det innebär att vi kan behöva skjuta upp din igångsättning någon dag eller två om vi bedömer att det är säkert att vänta.

Studie om att fortsätta igångsättningen hemma

Du kan bli tillfrågad om att delta i studien Option, som innebär att du kan fortsätta igångsättningen hemma om du och ditt barn mår bra. När du har fått din första dos av mognadsbehandling och allt ser bra ut, kan det i Optionstudien vara möjligt att fortsätta mognadsbehandlingen hemma.

Du får en noggrann instruktion när du ska ta tabletterna och när du ska höra av dig eller komma in. Du har kvar din plats på sjukhuset och kommer tillbaka senast nästa dag för fortsatt igångsättning.

Om Optionstudien, optionstudien.se. 

Planerat kejsarsnitt

Anledningen till ett planerat kejsarsnitt kan vara många, de flesta av medicinsk anledning. Ibland görs planerat kejsarsnitt av mer oklara medicinska anledningar då man anser att det är det bästa sättet att hjälpa mor och barn. Du kan prata med din barnmorska på barnmorskemottagningen om du har funderingar kring kejsarsnitt. Det finns också möjlighet att komma till vår specialistmödravård för att prata förlossningssätt. Om du vill komma till vår specialistmödravård skriver din barnmorska på barnmorskemottagningen, en remiss för det.

Bra att veta för dig som fött med kejsarsnitt

Det vanligaste är att vi syr såret på magen med ett material som försvinner av sig själv. På såret sitter sårtejp som kan sitta tills det ramlar av, men max 14 dagar. Förbandet tas bort efter en vecka eller tidigare om det blivit blött.

Kirurgtejp kan sättas över såret under de första sex månaderna efter kejsarsnittet för att såret ska läka så fint som möjligt.

Det går bra att duscha med vanlig tvål och vatten inom ett till två dygn efter operationen, men undvik att gnugga på såret. Så länge det inte uppstår en infektion är risken att såret spricker upp mycket liten.

Det är ovanligt att såret blir infekterat, men sök vård på gynakuten om du ser rodnad eller om såret skulle bli varigt. Kontakta vården om du känner ökad smärta eller får feber.

Efter operationen,1177.se

Studie om aortakompression

Risken att förlora mycket blod (över 1 liter) är större vid kejsarsnitt (ca 15%) jämfört med vaginal förlossning (ca 7%).

Att trycka mot stora kroppspulsådern, så kallad aortakompression, används idag i akuta situationer när det redan pågår en stor blödning.

Du kan bli tillfrågad om att delta i Aortakompressionsstudien som undersöker om aortakompression som förebyggande åtgärd direkt efter att bebisen är ute, kan minska blodförlusten och även skadliga effekter av att förlora mycket blod, både för mamman och barnet.

Studie om aortakompression