Efter födseln

Grattis till er nya familjemedlem, nu börjar resan som förälder! De första dagarna rekommenderar vi att du och barnet lär känna varandra och att ni båda får återhämtar er. Kom ihåg att vara snäll mot dig själv, låt återhämtningen ta tid.

 • Hotell BB flyttar till Danderyds sjukhus egna lokaler

  Den 4 december 2023 kommer eftervårdsplatserna på patienthotellet, Hotell Mörby, att flyttas in till Danderyds sjukhus lokaler, nära förlossningen. 

  Minskat uppdrag för förlossningen på Danderyds sjukhus

  Region Stockholm utökades sommaren 2023 med ytterligare en förlossningsavdelning, BB S:t Göran. En följd av detta är att regionens andra förlossningsavdelningar anpassar sina uppdrag avseende antal födslar. Danderyds förlossning går från 6 700 födslar/år till 5 000 födslar 2024. När antalet födslar minskar behövs inte lika många eftervårdsplatser som i dag och all verksamhet kommer att kunna samlas inne på sjukhuset.

  Eftervårdsplatser med egna familjerum

  Den 4 december 2023 kommer eftervårdsplatserna som tidigare legat i patienthotellets lokaler att flytta från patienthotellet (Hotell Mörby) in till sjukhuset och kliniken. Fördelen då blir att verksamheten blir mer samlad. Våra lokaler inne på sjukhuset genomgår nu en uppfräschning för att skapa en trevlig och rofylld atmosfär. I våra eftervårdsrum får du, ditt barn och din partner stanna och ni får, som familj, i lugn och ro knyta an till ert barn.

  Hemgång efter önskan

  Det är individuellt hur länge man stannar på sjukhuset efter att barnet är fött. Vi rekommenderar att man stannar sex timmar efter födseln. Om allt har gått bra och om barnet mår bra erbjuds ni möjlighet att åka hem. Om det finns skäl att stanna kvar gör ni det tills familjen är redo att åka hem.

  BB-hemma – digitala möten med utökad tillgänglighet

  Det är viktigt för oss att familjer som lämnar oss efter födseln känner sig trygga. Med den nya vårdformen BB-online erbjuds kontakt med barnmorska med utökad tillgänglighet jämfört med idag, familjerna själva kan också boka ett online-besök med någon av våra barnmorskor. Genom digitala möten kan man få stöd med tex amning. Vi fortsätter utvecklingen av BB Hemma och kan senare under 2024 erbjuda ett hembesök för de som behöver det.

  Återbesöksverksamhet för familjen

  Återbesöksverksamheten kommer att finnas kvar på patienthotellet (Hotell Mörby) tills vidare. Hit kommer nyblivna familjer för kontroll av mamma och barn efter födseln precis som tidigare.

Hud mot hud gynnar både förälder och barn på många sätt

Barn behöver och kräver ofta mycket närhet. Forskning visar att både du som förälder och barnet gynnas på många sätt. Under den första tiden är det extra viktigt att barnet ofta ligger hud mot hud med mamman då det underlättar amningen och anknytningen. När mamman inte orkar, eller om det av andra orsaker inte är möjligt så går det självklart bra med partnern eller medföljande stödperson.

Fördelarna med hud mot hud är:

 • Anknytning mellan föräldrar och barn underlättas
 • Barnet får lättare att upprätthålla en normal och jämn kroppstemperatur
 • Barnets omställning till livet utanför livmodern underlättas, till exempel andning och blodsockerreglering
 • Barnet gråter mindre
 • Om du vill amma, kommer amningen lättare igång
 • Smärtlindrande effekt
 • Hjärnans utveckling påverkas positivt

Vi uppmuntrar därför till att du har ditt barns nakna hud mot din nakna hud så mycket som möjligt under tiden ni är vakna. Gör så här

 • Låt barnet ligga med sitt huvud åt ena sidan så att luftvägen är fri och ger en säker position för att andas. 
 • Barnet läggs högt upp på din bröstkorg – "bröstben mot bröstben" och så pass högt upp att du kan nå att pussa ditt barn på huvudet. 
 • Se till att barnet ligger med armar och ben mjukt inböjda nära kroppen med axlar och höfter lätt inböjda under kroppen. Barn vill ha händerna nära ansiktet och munnen. Fötterna ska ligga så att tårna pekar mot varandra. Hjälp barnet ifrån en utsträckt grodposition och in mot en fosterposition. OBS, grodposition rekommenderas i bärtub, bärsjal och bärsele.
 • Håll dina händer som stöd över barnets rygg och under fötter och stuss.
 • Sätt mössa och strumpor på barnet och lägg filt/täcke över barnet så att kroppen täcks. 
 • Så stor yta som möjligt av barnets hud ska har direktkontakt med din hud som då blir barnets värmekälla
 • När någon av föräldrarna är vaken och har uppsikt över barnets andning kan barnet med fördel vårdas på detta sätt så stor del av dygnet som möjligt. 

Du kan gärna prata och sjunga för barnet, eftersom sinnesfunktionerna är väl utvecklade med god hörsel, syn och smak. Nyfödda barn är närsynta och har bäst synskärpa på 20 - 30 cm avstånd. Barnet är en egen individ med speciella behov, en kompetent individ med sin egen personlighet redan vid födseln.

Födseln-en stor omställning för kroppen

Så fort barnet fötts börjar din kropp att anpassa sig till att inte längre vara gravid. Det är viktigt att du tänker på följande:

 • Vila och försök att sova när barnet sover.
 • Både du och ditt barn mår bra av varandras närhet. Håll barnet hud mot hud.
 • Kom ihåg att äta och dricka!
 • Gå upp ur sängen och rör dig för att få igång cirkulation och tarmar.
 • För dig som fött med kejsarsnitt – håll gärna en kudde över såret som stöd när du hostar, nyser eller skrattar.

Mer om tiden efter förlossningen på 1177:

Efter förlossningen

Depression i samband med att du får barn

Vårdbehov

Om det finns ett fortsatt vårdbehov för er efter förlossningen rekommenderar vi att ni flyttar till någon av våra eftervårdsavdelningar, avdelning 16 eller avdelning 17.

I våra eftervårdsrum får du, ditt barn och din partner stanna i lugn och ro för att knyta an till ert barn.

På avdelning 16 kan du få vård både under graviditeten och efter att du har fött. Om du föder med ett planerat kejsarsnitt kommer du att vara på avdelning 17. Där kan du även vårdas efter en vaginal födsel.

Vår neonatalavdelning finns nära till hands om barnet/barnen behöver extra vård.

Amning

Var ni än hamnar efter förlossningen strävar vi efter att stärka anknytning och amning. Vi vet att 97% av blivande mammor har en önskan om att amma och vi vill göra allt vi kan för att stödja det. Om du väljer ett annat sätt att ge ditt barn mat kommer vi att ge det stöd du önskar. Vi gör dagligen gemensamma planer med dig och din familj om hur och varför du vårdas hos oss. När du och barnet inte har något vårdbehov längre går ni hem.

Hem i rätt tid

Vad som är rätt tid för dig är inte samma som för någon annan. Det kan kännas som ett stort steg att åka hem med ett nyfött barn. Det viktiga för oss när du går hem är att du ska känna dig trygg och ha vetskap om vart du vänder dig med frågor eller funderingar och att du och barnet har en inbokad tid för uppföljning.

Första tiden efter födseln spenderar ni på förlossningen, antingen i det rummet du födde eller i vårt vilorum. Om det har varit en normal förlossning och du och barnet mår bra kan du gå hem efter sex timmar. Då görs kontroller på barnet och en barnläkarundersökning.

Återhämtning och amning fungerar oftast bäst i hemmiljö, därför uppmuntrar vi er till hemgång.

Uppföljning

När det är dags för hemgång erbjuds ni ett uppföljande video- eller telefonbesök dagen efter ni kommit hem och ett fysiskt återbesök inom några dagar. Under besöket sker uppföljning av kvinnan, barnet och amning/matning.

Vår återbesöksmottagning ligger i Hotell Mörby. Uppföljning kan ske både på plats och via telefonrådgivning.

En telefonlinje finns för dig efter hemgång och under barnets första levnadsvecka. Lämna ett meddelande på röstbrevlåda 08-123 575 58 så ringer vi tillbaka.

För dig som fött med kejsarsnitt

Det vanligaste är att vi syr såret på magen med ett material som försvinner av sig själv. På såret sitter sårtejp som kan sitta tills det ramlar av, men max 14 dagar. Förbandet tas bort efter en vecka eller tidigare om det blivit blött.

Kirurgtejp kan sättas över såret under de första sex månaderna efter kejsarsnittet för att såret ska läka så fint som möjligt.

Det går bra att duscha med vanlig tvål och vatten inom ett till två dygn efter operationen, men undvik att gnugga på såret. Så länge det inte uppstår en infektion är risken att såret spricker upp mycket liten.

Det är ovanligt att såret blir infekterat, men sök vård på gynakuten om du ser rodnad eller om såret skulle bli varigt. Kontakta vården om du känner ökad smärta eller får feber.

Efter operationen,1177.se