Forskning obsterik och kvinnosjukvård

Inom kvinnokliniken på Danderyds sjukhus pågår flera forskningsprojekt. Du som blivande eller nybliven förälder kan bli tillfrågad om du vill medverka. Här skriver vi även om andra forskningsprojekt inom kvinnosjukvård.

Forskningsprojekt

Det kan hända att du blir tillfrågad ifall du och/eller ditt barn vill vara med i någon av de studier som pågår på sjukhuset.

Kontakt

Helen Fagraeus
Forskningsbarnmorska, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
070-7374988, 08-123 570 22
helen.fagraeus@regionstockholm.se

Sandra Bergendahl
Leg läkare, doktorand, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
08-123 550 00 
sandra.bergendahl@regionstockholm.se

Victoria Ankarcrona
Specialistläkare, doktorand, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
08-123 550 00
victoria.liversedge-ankarcrona@regionstockholm.se

Sophia Brismar Wendel
Överläkare, med.dr, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
08-123 585 64
sophia.brismar-wendel@regionstockholm.se