Forskning obstetrik och kvinnosjukvård

Inom kvinnokliniken på Danderyds sjukhus pågår flera forskningsprojekt. Du som blivande eller nybliven förälder kan bli tillfrågad om du vill medverka. Här skriver vi även om andra forskningsprojekt inom kvinnosjukvård.

Forskningsprojekt

Det kan hända att du blir tillfrågad ifall du och/eller ditt barn vill vara med i någon av de studier som pågår på sjukhuset.

Eva-studien

Studien ska också visa hur snedklipp eller bristning påverkar underlivet och sexlivet. Ibland måste förlossningen avslutas med sugklocka (hos ca 1 av 10). Vid denna typ av förlossning är det lite vanligare att man får en större bristning i underlivet, t ex en bristning i ändtarmens ringmuskel, s.k. sfinkterskada.

Få klipp i Sverige

Vi vet idag inte om det är bättre att lägga ett s.k. snedklipp eller om det är bättre att eventuellt brista "av sig själv" för att undvika en större bristning. I Sverige har användning av klipp vid förlossning nästan helt försvunnit. Med snedklipp kan man styra undan bristningen från ändtarmen och undviker skador på den, men det kan också innebära att den som föder får mer ont efteråt, än av en bristning som sker av sig själv.

Hur går det till?

Du som medverkar i EVA-studien (Episiotomy in Vacuum Assisted delivery), och genomgår en förlossning som slutar med att sugklocka används, kommer att lottas för att få ett snedklipp eller att inte få ett klipp, vilket innebär att du eventuellt kan brista "av dig själv".

Lottning är en vetenskaplig metod för att undvika fel i urvalet av kvinnor som får en viss behandling. Om din förlossning behöver avslutas med sugklocka läggs alltid en s.k. bäckenbottenbedövning som smärtlindring, utöver en eventuell epiduralbedövning. Dessutom läggs lokalbedövning vid ett snedklipp.

Om du lottas till snedklipp görs detta utåt sidan från slidöppningen under barnets framfödande. De flesta kvinnor känner inte klippet eller någon skillnad mot att eventuellt brista "av sig själv". Alla får s.k. perinealskydd, dvs. vi håller emot och guidar dig i krystningen för att du inte ska gå sönder. Alla blir noggrant undersökta och sydda efteråt av barnmorska eller läkare. Eventuella större bristningar sys av en specialistläkare.

Hur följer vi upp?

Oavsett vilken grupp du hamnar i, får du lika god vård och uppföljning, anpassat efter dina behov. Uppföljningen i forskningsstudien består av registerutdrag och enkäter som rör underlivet och dess funktioner. Du får en enkät på BB, en efter 8 veckor och en efter 1 år. Efter 8 veckor får du även en enkät om upplevelsen av vården. Du får också två enkäter som rör sexlivet (en på BB och en efter 12 månader). Enkäterna är korta och tar några minuter att fylla i. Du kallas också till ett återbesök efter 6-12 på Bäckenbottencentrum Karolinska där du får ytterligare frågeformulär och en noggrann undersökning av en bäckenbottenspecialist. Undersökningen innebär gynundersökning, mätning av ev ärr, knipkraft och avancerat 3D-ultraljud av musklerna i bäckenbotten via slidan och ändtarmen. Om du har besvär får du individuell rådgivning och vårdplanering.

För din integritet och säkerhet

Deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst ändra dig. Om du väljer att inte delta i någon del av studien, så påverkar det inte din vård. Oavsett om du har uttalade besvär eller inte några problem alls med underlivet efter förlossningen, så är dina enkätsvar viktiga för oss.

Syftet är att vi ska förbättra slutskedet av förlossningen, i synnerhet vid sugklockeförlossning, så att kvinnor mår så bra som möjligt både i direktanslutning till förlossningen, men även i ett längre perspektiv. Därför behöver vi kunskap om dina erfarenheter.

Du är anonym

Dina enkätsvar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan läsa dem. Svaren är endast åtkomliga för forskargruppen (se nedan) och utgör inte en journalhandling. Svaren är anonyma och kan endast kopplas till dina personuppgifter av forskargruppen. Enkätsvaren kommer att sammanställas på gruppnivå, det kommer alltså inte att synas att du har deltagit.

Du får tillgång till resultaten

Du kan om du vill få del av resultaten från studien när den publiceras. Alla data kommer att lagras i 10 år och därefter förstöras. Du har rätt att, en gång per år, få ut vilka uppgifter om dig som behandlas. Kontakta i så fall någon av oss. Personuppgiftsansvarig är Danderyds Sjukhus AB och personuppgiftsombud är Peter Klysing (peter.klysing@sll.se).

För din integritet och säkerhet

Deltagandet är frivilligt. Om du väljer att inte delta i någon del av studien, så påverkar det inte din vård. Oavsett om du har uttalade besvär eller inte några problem alls med underlivet efter förlossningen, så är dina enkätsvar viktiga för oss.

Syftet är att vi ska förbättra slutskedet av förlossningen, i synnerhet vid sugklockeförlossning, så att kvinnor mår så bra som möjligt både i direktanslutning till förlossningen, men även i ett längre perspektiv. Därför behöver vi kunskap om dina erfarenheter.

Du är anonym

Dina enkätsvar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan läsa dem. Svaren är endast åtkomliga för forskargruppen (se nedan) och utgör inte en journalhandling. Svaren är anonyma och kan endast kopplas till dina personuppgifter av forskargruppen.
Enkätsvaren kommer att sammanställas på gruppnivå, det kommer alltså inte att synas att du har deltagit.

Du får tillgång till resultaten

Du kan om du vill få del av resultaten från studien när den publiceras. Alla data kommer att lagras i 10 år och därefter förstöras. Du har rätt att, en gång per år, få ut vilka uppgifter om dig som behandlas. Kontakta i så fall någon av oss. Personuppgiftsansvarig är Danderyds Sjukhus AB och personuppgiftsombud är Jonas Nilsson (se nedan).

Överläkare Sophia Brismar Wendel berättar om EVA-studien.

Helen Fagraeus
Forskningsbarnmorska, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
helen.fagraeus@sll.se
070-7374988, 08-123 570 22

Sandra Bergendahl
Leg läkare, doktorand, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
sandra.bergendahl@sll.se 
08-123 550 00 

Victoria Ankarcrona
Specialistläkare, doktorand, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
08-123 550 00
victoria.liversedge-ankarcrona@sll.se

Sophia Brismar Wendel
Överläkare, med.dr, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
sophia.brismar-wendel@sll.se
08-123 585 64

Kontakt

Helen Fagraeus
Forskningsbarnmorska, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
070-7374988, 08-123 570 22
helen.fagraeus@regionstockholm.se

Sandra Bergendahl
Leg läkare, doktorand, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
08-123 550 00 
sandra.bergendahl@regionstockholm.se

Victoria Ankarcrona
Specialistläkare, doktorand, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
08-123 550 00
victoria.liversedge-ankarcrona@regionstockholm.se

Sophia Brismar Wendel
Överläkare, med.dr, kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB
08-123 585 64
sophia.brismar-wendel@regionstockholm.se