Vänta barn

Bilden visar en gravid kvinnas mage

Vad som väntar - praktiskt

Grattis till ett positivt graviditetstest! Nu är det dags att skriva in dig på en barnmorskemottagning. Du kommer att få ett inskrivningssamtal och därefter börjar regelbundna kontroller från cirka graviditetsvecka 20. När du har passerat vecka 25 erbjuder vi alla gravida, oavsett om du ska föda hos oss eller inte, att delta på våra förlossningsförberedande drop-in-kurser, se kursdatum.

Efter ditt första besök hos barnmorskan på barnmorskemottagningen får du ett sms från appen Alltid Öppet och kan sen göra ditt val av förlossningsklinik.

Välj din förlossningsklinik i appen Alltid Öppet

På Danderyds förlossning tar vi emot alla födande och har kompetens för att handlägga alla typer av förlossningar, alltifrån förlossning i vatten till vaginal sätesförlossning och kejsarsnitt. Om något skulle tillstöta under graviditeten och du har valt att föda hos oss, så remitteras du till vår högkompetenta specialistmödravård.

Mer om regionens förlossningskliniker, 1177.se 

Så här väljer du förlossningsklinik, 1177.se

Hur förbereder jag mig?

Att föda är en stor utmaning. Att mentalt ha förberett sig på förlossningen hjälper dig mycket när det är dags. En del i att känna sig förberedd handlar också om att veta vart ni ska och vad som sker när ni kommer in till oss. Våra informationsfilmer berättar om förlossningen och vårt arbetssätt. Alla gravida efter vecka 25 är välkomna till informationsträffar i aulan på Danderyds sjukhus.

Att skriva ett förlossningsbrev är ett sätt att förbereda sig. Beskriv för barnmorskan hur du fungerar, vad du tror att du behöver stöd med och hur du vill att vissa praktiska saker ska vara under din förlossning. Det gäller även din partner eller den som följer med dig som stöd under förlossningen. Finns det något särskilt som personalen behöver känna till?

Förlossningsrädsla

Det är vanligt att känna viss oro inför en förlossning. Har du svår förlossningsrädsla kan du bli remitterad från din barnmorskemottagning till Auroramottagningen. Här talar vi om din rädsla och vad som kan hjälpa dig när du ska föda. Utifrån detta gör vi tillsammans en planering inför förlossningen. Denna planering finns sedan i din journal så att personalen som tar hand om dig är förberedd på att möta just dina behov.

Specialistmödravård

Till specialistmödravården blir du remitterad av din barnmorskemottagning om du behöver extra övervakning under din graviditet. Ibland händer saker under graviditeten som gör att vi måste hålla den gravida under extra uppsikt.

Om du har diabetes typ 1 eller typ 2 går du hos oss under hela din graviditet, hör av dig i god tid för inskrivning.

Specialistmödravård