Dina förmåner

Din hälsa och ditt välbefinnande är viktig för oss. Vi erbjuder dig en rad förmåner för att du ska trivas och känna dig uppskattad.

Personer som springer på löpband

Din hälsa och ditt välbefinnande

Vi mår alla bättre av fysisk träning, det rustar oss både fysiskt och psykiskt och ökar vårt välbefinnande. Som anställd på Danderyds sjukhus har du ett rikt utbud av olika aktiviteter arrangerade av sjukhuset, sjukhusets idrottsförening (DSIF) eller av Region Stockholms Idrotts- och friskvårdsförbund (RSIF). Vi har många hälsoinspiratörer ute i verksamheterna med målsättningen att verka för att främja kollegors hälsa.

Kettlebell Afterwork eller yoga?

På Lyftet, som är DSIF:s gymlokal, kan du träna på egen hand eller delta i olika gruppträningar, både inomhus och utomhus. Här finns friskvårdskonsulenter till hjälp om du vill skapa ett personligt träningsprogram. Är du medlem kan du boka behandlingar av massageterapeuter till ett subventionerat pris. Detta är bara några exempel av flera.

Friskvårdsbidrag 

Vi erbjuder alla medarbetarna ett friskvårdsbidrag på maximalt 5000 kronor per år. Du kan använda bidraget till friskvårdsaktiviteter inom ramen för gällande skatteregler.

Företagshälsovård

Vi anlitar Feelgood Företagshälsa för företagshälsovård. Du har möjlighet att ta hjälp av Feelgood vid tre tillfällen under ett år, utan medgivande från arbetsgivaren. Hälsokontroll och övriga tjänster beställs av din närmaste chef.

Din ekonomiska trygghet

Kvarstannandebonus för sjuksköterskor

Kvarstannandebonusen gäller för dig som är sjuksköterska och arbetar inom 24/7-verksamhet. Den innebär att du kan få max 40 timmar i din tidbank om du stannar kvar i din anställning inom 24/7 ett helt år. Timmarna i tidbanken kommer i februari året efter. Timmarna kan användas till ledighet eller att tas ut som kontant ersättning.

Fri öppen sjukvård

Som månadsanställd har du rätt till fri öppen sjukvård vid läkarbesök och annan sjukvårdande behandling. Förmånen gäller både akuta och icke akuta öppenvårdsbesök och besök hos kiropraktor och naprapat som har avtal med Region Stockholm.

Löneväxling för individuellt pensionssparande

Vi erbjuder alla månadsanställda bruttolöneväxling och professionell rådgivning via försäkringsmäklare om individuellt pensions- och försäkringssparande.

Föräldrapenningtillägg och mellanskillnadsersättning

Som medarbetare hos oss kan du få föräldrapenningtillägg under 180 dagar i en följd med ett belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet. Det förutsätter att du haft en sammanhängande anställningstid minst 180 dagar före föräldraledigheten. Föräldrapenningtillägget gäller för barn under två år.

För medarbetare med en inkomst som överstiger 10 prisbasbelopp betalas en mellanskillnadsersättning ut vid föräldraledighet.

Mellanskillnadsersättning vid sjukfrånvaro

För medarbetare med en inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp betalas en mellanskillnadsersättning ut vid sjukfrånvaro tills den eventuellt övergår i en tidsbegränsad sjukersättning.

Pension

Varje år betalar Region Stockholm in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. Tjänstepensionen kommer att utgöra en viktig del av din framtida totala pension.
Region Stockholm betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid. Om du är frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet så fortsätter Region Stockholm ändå att betala in till din tjänstepension. 

Nytt pensionsavtal 2023

Det nya pensionsavtalet AKAP-KR ger höjda tjänstepensioner till medarbetare i Region Stockholm.
Tjänstepension AKAP-KR - KPA Pension, kpa.se

Löneexempel för dig som sjuksköterska

Vi har tagit fram några fiktiva exempel där vi jämför tre olika grundlöner kombinerat med fem olika arbetsscheman. Siffrorna är avrundade och alla löneexempel är uträknade på månadsbasis. Oavsett anställningsform och grundlön erbjuder vi:

 • årlig kvarstannandebonus motsvarande 40 timmar per år, som kan tas ut i pengar, ledighet eller pensionsavsättning
 • ersättning för sjukvård
 • 5 000 kronor per år i friskvårdsbidrag
 • träning på personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år
 • personalparkering till förmånligt pris på dagtid och gratis nattetid
 • möjlighet att hyra personalbostad
 • förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig
 • företagshälsovård
 • försäkringar och löneväxling
 • Linus började sin anställning som nybliven sjuksköterska på Danderyds sjukhus 1 januari 2022. Han jobbar på en slutenvårdsavdelning inom medicinsk specialistvård och har ett schema som sträcker sig över tioveckor med arbetstider både dag och kväll inklusive tio helgpass.

  Veckoarbetstiden är 38 timmar och 15 minuter.

  Linus har en månadslön på 30 000 kr och en ob-ersättning på cirka 1600 kronor per månad. Eftersom Linus arbetat över ett år sista december 2022 valde han att ta ut sin kvarstannandebonus i pengar vilket blev 7 300 kronor. Bonusen kan även tas ut i ledighet eller pensionsavsättning.

  Jämför Linus löneexempel med andra grundlöner och samma schema. Observera att löneexemplen är en ungefärlig beräkning per månad. 

  Grundlön

  30 000

  35 000

  40 000

  Ob-ersättning

  1 630

  1 630

  1 630

  Total månadslön

  31 630

  36 630

  41 630

   

       

  Pensionsavsättning

  1 900

  2 200

  2 500

  Kvarstannadebonus

  7 300

  8 485

  9 700

  Pensionsavsättningen kan variera beroende av pensionsgrundande tillägg.
  Kvarstannandebonus kan tas i ledighet, pensionsavsättning eller i pengar.

 • Sjuksköterskan Angela jobbar på en slutenvårdsavdelning inom ortopedi. Angelas schema sträcker sig över tio veckor som inkluderar minst tio helgpass. Alla pass från fredag natt till söndag kväll räknas som helg, det vill säga förtätad helg. Angela har en grundlön på 30 000 kronor och får en ob-ersättning på cirka 2 470 kronor för de arbetspass som är förlagda till kväll och natt.

  Veckoarbetstiden är 38 timmar och 15 minuter.

  Vid förtätad helg utgår det en kompensation som kan tas ut i tid och till viss del i pengar, så kallad arbetstidsförkortning (ATK).

  Arbetstidsförkortningen genererar ett ATK-saldo, en timbank. På månadsbasis måste tre timmar tas ut i ledighet, vilket motsvarar 40 % av arbetstidsförkortningen. De övriga 4,5 timmarna som motsvarar 60% av arbetstidsförkortningen kan tas ut i ledighet, som pensionsavsättning eller i pengar. För Angela som har en grundlön på 30 000 kr ger det ungefär 900 kronor extra i månaden.

  Efter att Angela arbetat i över ett år valde hon att ta ut sin kvarstannandebonus i pengar vilket blev 7 300 kronor. Bonusen kan även tas ut i ledighet eller pensionsavsättning.

  Jämför Angelas löneexempel med andra grundlöner och samma schema. Observera att löneexemplen är en ungefärlig beräkning per månad. 

  Grundlön

  30 000

  35 000

  40 000

  Ob-ersättning

  2 470

  2 470

  2 470

  ATK per månad i kr

  900

  1050

  1 200

  Total månadslön

  33 370

  38 520

  43 670

   

   

     

  Pensionsavsättning

  2 000

  2 310

  2 620

  Kvarstannandebonus

  7 300

  8 485

  9 700

  Pensionsavsättningen kan variera beroende av pensionsgrundande tillägg.
  Kvarstannandebonus kan tas i ledighet, pensionsavsättning eller i pengar.

 • Anna jobbar på en slutenvårdsavdelning för patienter med hjärtproblem. Hennes schema varierar mellan dag-, kvälls- och nattpass med helgtjänstgöring. Under en schemaperiod på en tio veckor arbetar Anna minst 11 nätter. Arbete på obekväm arbetstid på natten ger dubbel ersättning och tillsammans med kvällspassens ersättning blir Annas totala ob-tillägg cirka 7 200 kr.

  Arbete nattetid ger en veckoarbetstid på 34 timmar och 20 minuter.

  Vid skiftarbete utgår det en kompensation som kan tas ut i tid och till viss del i pengar, så kallad arbetstidsförkortning (ATK).

  Arbetstidsförkortningen genererar ett ATK-saldo, en timbank. På månadsbasis måste tre timmar tas ut i ledighet, vilket motsvarar 40 % av arbetstidsförkortningen. De övriga 4,5 timmarna som motsvarar 60% av arbetstidsförkortningen kan tas ut i ledighet, som pensionsavsättning eller i pengar. För Anna som har en grundlön på 30 000 kr kan det ge ungefär 900 kronor extra i månaden.

  Efter att Anna arbetat i över ett år valde hon att ta ut sin kvarstannandebonus i pengar vilket blev cirka 7 300 kronor. Bonusen kan även tas ut i ledighet eller pensionsavsättning.

  Jämför Annas löneexempel med andra grundlöner och samma schema. Observera att löneexemplen är en ungefärlig beräkning per månad. 

  Grundlön

  30 000

  35 000

  40 000

  Ob-ersättning dag/kväll

  1 540

  1 540

  1 540

  Ob-ersättning natt

  5 700

  5 700

  5 700

  ATK per månad i kr

  910

  1 060

  1 210

  Total månadslön

  38 150

   43 300

  48 450

   

   

   

   

  Pensionsavsättning

  2 290

  2 600

  2 610

  Kvarstannandebonus

  7 270

  8 485

  9 700

  Pensionsavsättningen kan variera beroende av pensionsgrundande tillägg.
  Kvarstannandebonus kan tas i ledighet, pensionsavsättning eller i pengar.

 • Daniel jobbar både dag-, kvälls-och nattpass med förtätad helg på en kirurgisk slutenvårdsavdelning. Schemat sträcker sig över en tioveckorsperiod med minst elva nätter samt förtätad helgtjänstgöring. Daniel jobbar ett helgpass per vecka, där alla pass från fredag natt till söndag kväll räknas som helg.

  Arbete på obekväm arbetstid på natten ger dubbel ersättning och tillsammans med ersättning för kvällspassen blir hans totala ob-tillägg cirka 8 250 kronor.

  Arbete nattetid ger Daniel en veckoarbetstid på 34 timmar och 20 minuter.

  Vid treskift och förtätad helg utgår det en kompensation som kan tas ut i tid och till viss del i pengar, så kallad arbetstidsförkortning (ATK).

  Arbetstidsförkortningen genererar ett ATK-saldo, en timbank. På månadsbasis måste 6,5 timmar tas ut i ledighet, vilket motsvarar 40 % av arbetstidsförkortningen. De övriga nio timmarna som motsvarar 60% av arbetstidsförkortningen kan tas ut i ledighet, som pensionsavsättning eller i pengar. För Daniel som har en grundlön på 30 000 kr kan det ge ungefär 1 860 kronor extra i månaden.

  Efter att Daniel arbetat i över ett år valde han att ta ut sin kvarstannandebonus i pengar vilket blev cirka 7 300 kronor. Bonusen kan även tas ut i ledighet eller pensionsavsättning.

  Jämföra Daniels löneexempel med andra grundlöner och samma schema. Observera att löneexemplen är en ungefärlig beräkning per månad. 

  Grundlön

  30 000

  35 000

  40 000

  Ob-ersättning dag/kväll

  2 500

  2 500

  2 500

  Ob-ersättning natt

  5 700

  5 700

  5 700

  ATK per månad i kr

  1 860

  2 170

  2 475

  Total månadslön

  40 110

  45 420

  50 725

   

       

  Pensionsavsättning

  2 410

  2 725

  3 045

  Kvarstannadebonus

  7 270

  8 485

  9 700

  Pensionsavsättningen kan variera beroende av pensionsgrundande tillägg.
  Kvarstannandebonus kan tas i ledighet, pensionsavsättning eller i pengar.

 • Sarah jobbar natt med helgtjänstgöring på en slutenvårdsavdelning och har en månadslön på 30 000 kronor. Schemat sträcker sig över en tioveckorsperiod med 33 nattpass och på en månad innebär det cirka 13 nattpass. Arbete på obekväm arbetstid på natten ger dubbel ob-ersättning, för Sarah innebär det cirka 13 000 kronor på en månad.

  Heltidsarbete på natten ger en veckoarbetstid på 32 timmar och 20 minuter.

  Efter att Sarah arbetat i över ett år valde hon att ta ut sin kvarstannandebonus i pengar vilket blev cirka 7 300 kronor. Bonusen kan även tas ut i ledighet eller pensionsavsättning.

  Jämför Sarahs löneexempel med andra grundlöner och samma schema. Observera att löneexemplen är en ungefärlig beräkning per månad.

  Grundlön

  30 000

  35 000

  40 000

  Ob-ersättning natt

  13 000

  13 000

  13 000

  Total månadslön

  43 000

  48 000

  53 000

   

       

  Pensionsavsättning

  2 580

  2 880

  3 180 

  Kvarstannadebonus

  7 300

  8 485

  9 700

  Pensionsavsättningen kan variera beroende av pensionsgrundande tillägg.
  Kvarstannandebonus kan tas i ledighet, pensionsavsättning eller i pengar.

Personalbostäder

Hyr en personalbostad nära jobbet!

Vi kan, i mån av tillgång, erbjuda dig som söker arbete hos oss att hyra en personalbostad.
Huset för 24 boende ligger i en vacker omgivning vid sjukhuset, bara 12 minuter från till centrala Stockholm med tunnelbanans röda linje. Restauranger och shopping finns även i Mörby Centrum dit du går på bara fem minuter.