Bilden visar en medarbetare som gipsar en kollegas arm, under ett utbildningstillfälle.

Möt oss

Spännande vardag, framgångsrik forskning och ständiga förbättringsarbeten! Här berättar medarbetare och chefer från våra olika verksamheter om sitt arbete på Danderyds sjukhus.

Så här jobbar vi

8 visas av totalt 355
Hjärt-och fysiologi

Låga halter av luftföroreningar i Sverige ger ökad risk för hjärtstopp

Luftföroreningar är den fjärde största riskfaktorn vid förtida död. Ny forskning från Danderyds sjukhus visar två viktiga svenska fynd. Även mycket låga nivåer av luftföroreningar i Sverige kan leda till hjärtstopp. Tätorter har de högsta partikelnivåerna, men studien visar också att invånare kan få hjärtstopp även vid de nivåer som finns ute på landsbygden. EU:s ministerråd är i färd att besluta vilka gränsvärden EU ska ha – vilket kan spela en avgörande roll för Sveriges framtida folkhälsa.