Bilden visar en medarbetare som gipsar en kollegas arm, under ett utbildningstillfälle.

Möt oss

Spännande vardag, framgångsrik forskning och ständiga förbättringsarbeten! Här berättar medarbetare och chefer från våra olika verksamheter om sitt arbete på Danderyds sjukhus.

Så här jobbar vi

8 visas av totalt 372

Dyskalkyli tar aldrig sommarlov

Sommarlovet har precis börjat och för alla skolelever väntar välbehövlig avkoppling och återhämtning efter ett års hårt slit. För elever med diagnoser, som påverkar såväl deras lärande som deras vardagliga fungerande, blir återhämtningen kanske inte fullt lika stor. Svenska Dagbladet publicerade en artikel om elvaåriga Leon, som har specifika räknesvårigheter (dyskalkyli). Hennes utmaningar med grundläggande räkne- och matematiskt lärande stannar inte inom skolans väggar, utan gör sig på flera sätt gällande även i det vardagliga livet.

Rätt plaster ger stora miljövinster och sänker koldioxidutsläppen

Hälso- och sjukvården använder stora plastvolymer, vilket genererar stora koldioxidutsläpp. Danderyds sjukhus har under flera år arbetat konsekvent med miljöarbetet och samlat in plastförkläden som blir nya förkläden samt använt miljövänliga burkar till riskavfall. Genom att köpa in miljövänliga kanylburkar sparas 10 ton koldioxidutsläpp och med cirkulära förkläden minskas koldioxidavtrycket med 66 procent. Sjukhuset besöktes nyligen av vårdpersonal från Österrike som ville veta mer om miljöarbetet.

Svårläkta sår läker snabbare med hjälp av digitala lösningar

Kompetensen kring sårbehandling inom vården är relativt låg, men sedan hösten 2023 har ett initiativ tagits i Region Stockholm för att effektivisera och öka kunskapen runt sårbehandling. Med hjälp av fondmedel kan sår bedömas digitalt i öppenvården och i hemmet – något som spar tid, pengar och lidande för patienten. Genom sårfotografering kan experter på distans komma med behandlingsförslag för en snabbare läkning.