Hjärtöverläkaren Rickard Linder

Danderyds sjukhus på andra plats i Swedehearts rankning

På alla hjärtans dag släpper kvalitetsregistret Swedeheart resultaten som visar var den allra bästa hjärtsjukvården finns i Sverige. Danderyds sjukhus hjärtklinik ökade sina index- och kvalitetspoäng tack vare en förbättrad sekundär hjärtprevention.

I Swedehearts kvalitetsindex för 2022 tilldelas Danderyds sjukhus andra platsen i svensk hjärtsjukvård med 9 av 11 möjliga indexpoäng.
– Vi är väldigt glada och stolta över vår andraplacering. Mediantiden för våra mest akuta hjärtinfarktpatienter, från EKG till PCI/kranskärlsvidgning, ligger på 42 minuter – vilket ligger i linje med förra årets resultat. Om vi jämför våra indextal med andra hjärtkliniker så står vi oss bra både nationell och internationellt, säger Rickard Linder, hjärtläkare på Danderyds sjukhus hjärtklinik.

Snabba insatser räddar liv
Utöver kontinuerlig utveckling av hjärtinfarktvården har ett har ett stort arbete gjorts i hela vårdkedjan under 2022. Exempelvis har täckningsgraden i postinfarktuppföljningen på sjukhuset ökat till mer än 90 procent i patientgruppen som är yngre än 80 år.
– Förbättringen under 2022 beror på bättre måluppfyllelse för sekundär prevention såsom; bättre blodtryckskontroll, LDL-reduktion, rökstopp och förbättrad täckningsgrad upp till ett år efter hjärtinfarkten. Vi har under flera år förfinat och förbättrat våra akuta processer och skapat ett enastående teamwork mellan alla professioner och enheter – vilket bidragit till våra korta ledtider. Med våra 42 minuter från EKG till intervention/behandling är vi ett av de snabbaste akutsjukhusen i landet, säger Rickard Linder, hjärtläkare på Danderyds sjukhus hjärtklinik.

Övriga topplaceringar
Förstaplatsen gick till Västmanlands sjukhus Västerås som fick 10 indexpoäng. På delad tredjeplats kom de fyra sjukhusen Capio S:t Görans, SU Mölndal, Södersjukhuset och Umeå med 8,5 indexpoäng.

Kort om Swedeheart
Syftet med kvalitetsregistret Swedeheart är att stödja kontinuerligt förbättringsarbete av akut kranskärlssjukdom och hjärtinterventioner. Det långsiktiga målet är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienter och att öka kostnadseffektiviteten i vården. Varje år rankas hjärtsjukvården i Sverige som presenterats i en årsrapport på alla hjärtans dag.

Swedeheart årsrapport finns att hämta på: https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb