Sårbehandlingskurs

Apelsiner hjälpmedel på sårbehandlingskurs

Under hösten genomfördes den första kursen för sårbehandling med kompetensbevis på Danderyds sjukhus. Detta är en unik och ny utbildning som inte funnits i Sverige tidigare. Ett kanske oväntat hjälpmedel vid utbildningen är helt vanliga apelsiner.

Målet med kursen är inte bara att deltagarna får kunskap och kompetens om patienter med sår och sårbehandling, utan även att de kan stötta och hjälpa kollegor med bedömning och praktisk handledning. Kompetensbeviset visar att deltagarna har fått en grundläggande kunskap i sårbehandling.

Kompetensen inom sårbehandling måste höjas

– Idag ingår nästan ingen utbildning i sårbehandling varken på sjuksköterske- eller läkarutbildningen. Kompetensen på sjukhusen är väldigt låg, och det leder till onödigt lidande för patienterna, förlängda vårdtider och stora kostnader för sjukhuset, säger Helene Andersson, sjuksköterska, med. dr, kursledare.

Ett smutsigt sår läker inte

En del i utbildningen är att öva på debridering, som är en del i processen att göra rent såret. Alla som håller på med sårbehandling behöver kunna utföra debridering, men det är något man måste lära sig och träna på och för att kunna utföra korrekt.

– Ett sår som är smutsigt eller infekterat kan inte läka. Att rengöra är viktigt men att ta bort nekros, fibrin och bakterier som kapslat in sig (s.k. biofilm) är lika viktigt för läkningen, säger Helene.

Apelsinens och hudens likheter

När man över på debridering är apelsiner ett bra hjälpmedel. Det hårda skalet kan liknas vid hård nekros, som ska tas bort vid skarp debridering, t.ex. med skalpell. Det vita mellan skalet och fruktköttet beter sig som fibrin och biofilm som tas bort vid mjuk debridering, med hjälp av mjuk debrideringsdyna/-pinne.

– Först får man lära sig att få bort skalet med skalpell och sax och pincett, sedan gnugga bort det vita på apelsinen utan att det kommer ut någon vätska från apelsinen. Apelsinen är ett bra hjälpmedel för att lära sig handlaget, säger Helene.

Alla ska kunna ta hand om sår

Kursen lär ut när debridering ska göras, på vilka typer av sår och på vilka patienter. Man går också igenom hur man kan smärtstilla patienten inför debridering. Vid sårbehandling är det allra bäst om både läkare, sjuksköterska och undersköterska bidrar med sin specifika kunskap.

– Tanken är att kursen ska genomföras några gånger per termin, så att kompetensen succesivt byggs upp hos alla på sjukhuset som handhar patienter med sår, avslutar Helene.

Helene Andersson
Helene Andersson, med. dr, sjuksköterska och kursledare.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb