Christophe Pedroletti till ny verkställande direktör på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus resultat vänder uppåt

Trots ett mycket utmanande 2023 för sjukvården med hög inflation och höga pris- och löneökningar visar Danderyds sjukhus ett resultat där fler patienter än någonsin har fått vård, fler sjuksköterskor har anställts och inhyrningen av personal kraftigt minskat vilket också har förbättrat sjukhusets ekonomiska resultat.  

-Vi kan verkligen känna oss stolta över vad vi, alla medarbetare och chefer, åstadkommit tillsammans. Trots tuffa tider har vi gett fler patienter vård och i stort lyckats göra det med egen personal. Det är också glädjande att vi ser att övertiden minskar. Vilket är en viktig del av vårt arbetsmiljöarbete. Även 2024 ser ut att bli ett utmanande år men vi är på rätt väg. Vi ser att de åtgärder vi genomför har effekt. Det visar att när vi hjälpts åt och agerar tillsammans så gör vi stor skillnad. säger Christophe Pedroletti, vd

Fler patienter har fått vård under 2023 jämfört med något tidigare år i sjukhusets historia. Fler stockholmspatienter, fler utomlänspatienter och fler utrikespatienter har fått vård/behandling på sjukhuset. Något som har bidragit till att intäkterna har ökat. 

Sjukhuset har gjort en omfattande kostnadsbesparing på att minska inhyrd personal med totalt 60 procent, motsvarar 92 mkr. Den inhyrda personalen har i stället kunnat ersättas av fler egna anställda sjuksköterskor. 

-Men vi ser också att vår belastning är fortsatt alltför hög. Det är därför ett prioriterat arbete att öppna fler vårdplatser och fortsätta förbättra arbetssätten. Vi måste minska belastningen på våra medarbetare, säger Christophe Pedroletti. 

Sammantaget har sjukhuset genomfört flera resultatförbättrande åtgärder motsvarande 224 miljoner kronor med fokus på att förbättra produktivitet och minska kostnader. Med alla planerade åtgärder låg prognosen länge på minus 155 miljoner men under slutet av året skedde ytterligare en upphämtning. Resultatet landade därför slutligen på minus 116 miljoner kronor, vilket ska jämföras med minus 311 mkr 2022. 

Danderyds sjukhus har totalt en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor, 116 mkr motsvarar 1,8 procent av den totala omsättningen. 

 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb