Robin Järnmark

Dietister och Nutritionsråd till hjälp för alla verksamheter

– Jag hoppas att nutritionsrådet tillsammans med dietistenheten ska kunna nå ut med nutritionsarbetet bredare på sjukhuset, att det ska bli en mer prioriterad fråga och en mer synlig del för alla professioner, säger Robin Järnmark, dietist och enhetschef för dietistenheten

Dietistenheten är verksam över hela sjukhuset, både inom sluten- och öppenvård. Uppdraget handlar om att erbjuda nutritionsbehandling och att hjälpa personalen med frågor som berör nutrition, bland annat som kunskapsstöd vid val av näringsdropp, sondmat och kostråd. Robin Järnmark arbetar 50% kliniskt och 50% som enhetschef för dietistenheten. En del i uppdraget är att driva verksamheten framåt.

– Vi är ett team på tretton personer med olika expertis och kompetensområden. Dietistenheten har vuxit mycket på Danderyds sjukhus, då man idag ser ett större värde i att hjälpa patienterna med näring. Nutrition är en viktig del i behandlingen då man vet att patienten inte läker lika bra om hen inte får i sig näring, säger Robin Järnmark.

Nutritionsrådet hjälper alla verksamheter

Nutritionsrådet är ett forum som är ett stöd för nutritionskompetens till alla verksamheter på sjukhuset. Rådet har funnits tidigare men har nu fått en nystart.

– Jag vill verkligen uppmärksamma Nutritionsrådet som förutom dietister består av läkare, sjuksköterskor och logoped. En av dietisterna är ordförande och vi som yrkesgrupp är aktiva i att hjälpa nutritionsrådet. Jag hoppas att Nutritionsrådet och dietistenheten kan stötta varandra i att nå ut i verksamheterna. Dietisten är en viktig del i teamet, både runt patienten och för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Vi arbetar nära de andra professionerna och det märks att vi är uppskattade och väldigt välkomna på avdelningarna, säger Robin.

Alla ska ha grundkunskap i nutrition

En långsiktig vision är att alla som jobbar med patienterna ska ha en grundkunskap om nutrition och veta hur man ska använda sig av dietisternas kompetens.

– Om all vårdpersonal har grundläggande nutritionskunskap så kan dom ge patienterna ett bättre dagligt omhändertagande, och vi kan arbeta mer långsiktigt och nyttjas som den expertresurs vi är. Vi kan väldigt mycket som vi vill lägga större fokus på än vad vi idag gör i vissa situationer.

Under mina tio har det hänt mycket inom vår profession. Jag ser hur arbetet med nutrition utvecklas och blir bättre här på sjukhuset och ju mer intresset växer, desto större blir kunskapen och det blir till fördel för både patienter, omsorgspersonal och för oss dietister, säger Robin.

Uppmuntrar till utbildning

Inom dietistenheten finns stora utvecklings- och utbildningsmöjligheter och fokus ligger på att uppmana till vidareutbildning.

– Dietistenheten har ett uppdrag som innebär stora valmöjligheter, vi uppmuntrar till utbildning och har många som kan handleda. Vi är en välutbildad grupp, en av oss är precis disputerad och flera har magister eller master. Gruppen har både lång och bred erfarenhet och oavsett var man är i sin karriär så finns det utvecklingsmöjligheter. Jag är stolt över vår verksamhet, det är kul att vara chef för ett så bra gäng och för en enhet med så mycket potential, avslutar Robin.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb