Röntgenbild lungpropp före och efter. Till höger hjärtläkare Fadi Jokhaji.

Danderyds sjukhus nya behandlingsmetod vid blodpropp i lungan

En ny behandlingsform för blodpropp i lungan (lungemboli) används på Danderyd sjukhus. Genom ett ingrepp via blodkärlen avlägsnas proppar effektivt ur lungornas större blodkärl, vilket skapar förutsättningar för en bättre blodcirkulation hos svårt sjuka patienter. Metoden används på ett fåtal sjukhus – där Danderyds sjukhus är ett av dem.

I västvärlden är blodpropp i lungan den tredje vanligaste orsaken till död på grund av hjärt- och kärlsjukdom. Patientgruppen behandlas vanligtvis med olika typer av blodproppshämmande mediciner – vilket kan medföra en viss ökning för blödningsrisk. Ingreppet görs dygnet runt på hjärtintervention och har potential att kunna göras i större skala.

 – Sedan juli 2022 arbetar vi med en ny metod för behandling av proppar i lungkärlen (lungemboli). Vi har ett nära samarbete med Hemostascentrum och tillsammans hittar vi rätt patienter. Vi följer patienterna genom alla stadier i sjukdomsprocessen – vilket blivit ett framgångsrecept. Ingreppet genomförs genom att man med en kateter går in i ljumskens ven och sedan vidare upp till lungkärlen genom hjärtats högra halva. Med olika tekniker, bland annat sugteknik, tas proppen eller propparna ut. Ingreppet ger en direkt positiv effekt, säger Fadi Jokhaji, överläkare och biträdande medicinskt ledningsansvarig på hjärtintervention, som arbetar operativt med behandlingen och är involverad i metodutvecklingen.

Bättre vård för högriskpatienter
Parallellt med att den nya metoden tillämpas finns planer på att skapa ett nationellt register samt bedriva fortsatt forskning och utveckling inom området, vilket är viktigt när man inför nya behandlingsmetoder.

 –
Just nu är det en mindre andel av patienterna som är aktuella för detta ingrepp. Framförallt är det avsett för patienter som av någon anledning inte kan behandlas med kraftfull blodproppshämmande medicinering, exempelvis nyopererade patienter eller de som har ökad risk för hjärnblödning. Ingreppet kan också komma att ersätta eller bli ett komplement till dagens standardbehandling hos en del av patienterna, säger Nina Olausson, överläkare och ansvarig för patientgruppen på Hemostascentrum.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb